Seuratoimintaan liittyviä ohjeita 16.10.2020

16.10.2020

Valtioneuvoston uudet ohjeistukset koskien koronaviruspandemiasta johtuvia suosituksia vaikuttavat myös seuratoimintaan.

Tausta

Hallitus linjasi neuvottelussaan torstaina 15. lokakuuta sekä valtakunnallisista että alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Epidemian vaiheet on jaettu kolmeen eri tasoon, joiden tilannetta tarkastellaan alueellisesti. Nämä kolme tasoa ovat epidemian perustaso, epidemian kiihtymisvaihe ja epidemian leviämisvaihe. Oman alueesi tilanteen voit tarkistaa täältä.

Nämä suositukset vaikuttavat merkittävästi myös seuratoiminnan järjestämiseen.

Epidemian perustason alueilla suositellaan, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.

Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Epidemian kiihtymisvaiheessa hallitus suosittelee alueellista tai paikallista suositusta yli 20 hengen yksityistilaisuuksien järjestämisen välttämisestä. Kaikissa yleisötilaisuuksissa edellytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen noudattamista. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärä rajataan sisätiloissa puoleen normaalista paikkamäärästä.

Tilojen käyttörajoitusten perusteella suositellaan aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä korkean tartuntariskin tilanteissa. Kaikenikäisten ryhmäharrastustoiminta on järjestettävä siten, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Epidemian leviämisvaiheessa hallitus suosittelee alueellista tai paikallista suositusta yli 10 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä. Tarvittaessa yleisötilaisuuksien järjestäminen voidaan kieltää kokonaan.

Hallitus myös suosittelee ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tilojen käyttörajoitusten perusteella tarvittaessa kokonaan. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa.

Ohjeita seuratoimintaan:

  • Seuratoimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita tai vähäisinkään epäilys koronavirukselle altistumisesta!
  • Aikuiset käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista.
  • Harjoituksissa kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: urheilijat, valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat. Kasvomaskia käytettävä aina kun se on mahdollista.
  • Välttämättömät vanhempien käynnit lasten harjoituksissa tapahtuvat kasvomaskia käyttäen.
  • Kun edellinen ryhmä on lopettanut harjoituksen ja siirtynyt pois harjoitustilasta, voi seuraava ryhmä mennä harjoitustilaan. Oman harjoituksen alkamista ei mennä odottamaan harjoitustilaan.
  • Puku- ja pesuhuonetilat suositellaan suljettavaksi tai käyttöä rajoitettavan.
  • Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.

Kilpatoiminta ja yleisötilaisuudet

Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja tehdä linjaukset tapahtuman turvallisuudesta sen mukaan. Kasvomaskeja tulee käyttää THL:n maskisuosituksen mukaisesti, jos tilaisuudessa ei ole mahdollista välttää lähikontakteja koko tilaisuuden ajan. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma järjestetään osallistujille turvallisella tavalla.

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Liikunta

Suosittelemme kaikille suomalaisille omatoimista liikunnan ja urheilun harrastamista viranomaisten asettamat rajoitteet huomioiden. Hyviä liikuntamuotoja koronapandemian aikana ovat esimerkiksi pyöräily, luonnossa liikkuminen, geokätköily, kotitreenit (jumppaa, joogaa, tanssitunnit, lihaskuntotreenit yms.), ulkokuntosalit (muista turvavälit ja hanskat), yhteinen liikunta oman perheen kesken (jalkapallo, sulkapallo, pihapelit yms.)

Lisätiedot:

Riku Tapio, pääsihteeri, 050 340 5550, riku.tapio@tul.fi