TUL:n teesit lähestyviin kuntavaaleihin

04.02.2021

Vuoden 2021 kuntavaalit lähestyvät.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry kannustaa tulevia kuntapäättäjiä tekemään työtä liikunnan eteen.

Liikunnalla on valtavia positiivisia vaikutuksia kuntalaisten terveyteen ja siten myös kunnan talouteen.

Jokaisen kuntapäättäjän tulee olla mukana turvaamassa liikunnan edellytykset omassa kuntayhteisössään. Siksi olemme laatineet nämä teesit tueksi liikunnallisen elämäntavan edistämiseen kunnissa.

TUL:n kuntavaaliteesit 2021: LIIKUNNAN ILOA JOKAISELLE

Laitetaan paikat kuntoon

Rakennettu liikuntaympäristö lisää liikettä kuntalaisissa. Liikuntapaikkojen tulee olla kunnolliset ja niistä tulee pitää jatkuvasti huolta – aivan kuten kuntalaisista.

Liikuntapaikkojen saavutettavuus tulee turvata jokaiselle kuntalaiselle. Pidetään siis huolta siitä, että kunta tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden hyödyntää edullisesti tai maksutta kunnan ylläpitämiä, laadukkaita ja monipuolisia lähi- ja luontoliikuntapaikkoja.

Pidetään huolta kaikista

Liikunnan harrastaminen ja liikunnallinen elämäntapa eivät saa olla kiinni sosioekonomisesta asemasta. Tarjotaan siksi alennetut maksut liikunnan pariin erityisryhmille ja eläkeläisille, sekä työttömille ja heidän perheilleen. Tarjotaan takuu- ja kansaneläkkeellä oleville kuntalaisille maksuton liikuntakortti kunnan liikuntapalveluihin.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme. Lapsuudessa rakennetut liikuntatottumukset kestävät parhaimmillaan läpi elämän, ja lasten ja nuorten liikuntaan sijoitetut eurot maksavat itsensä moninkertaisina takaisin. Jokaisen kuntapäättäjän tulee pitää huolta siitä, että lapsilla ja nuorilla on hyvä olla. Yksi hyvän olon perusta on mahdollisuus liikkua ja harrastaa. Taataan lapsille ja nuorille maksuttomat liikuntavuorot.

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee liikuntaharrastuksen, johon hänen on turvallista ja helppoa mennä. Taataan lapsille ja nuorille Suomen mallin mukaiset liikuntamahdollisuudet koulupäivän yhteyteen, ja varmistetaan yhdessä, että kynnys osallistua toimintaan on aidosti matala. Pidetään huolta erityisesti niiden liikkumisesta, joilla se on muuten vähäistä.

Kuunnellaan seuroja

Parhaiten liikunnan ja urheilun tarpeita tuntevat kuntalaiset ja erityisesti kunnan alueella toimivat urheiluseurat. Elinvoimaiset urheiluseurat edistävät kuntalaisten hyvinvointia. Perustetaan siis seuraparlamentti tai muu pysyvä ja säännöllinen yhteydenpitoelin seuroihin.

Seurojen tekemä työ on mittaamattoman arvokasta. On tärkeää, että työtä on mahdollista tehdä jatkossakin. Taataan seuroille niiden tarvitsema tuki jakamalla liikuntavuorot seurojen tarpeiden mukaan sekä osoittamalla harkinnanvaraisia suoria tukimuotoja toimintaan.