Antti Kempas -juttusarja: Lasten urheilu – Kiva harrastus vai totisinta totta (VI)

05.11.2020

Nopea kasvu – lahjakkuuttako?

Erityisesti kori- ja lentopallokentillä sekä yleisurheilussa keskimääräistä isokokoisimmat lapset saavuttavat huomattavaa menestystä. Menestyvä lapsi ”pääsee” jo varhain erikoisvalmennukseen ja häneen kohdistetaan suuria odotuksia. Useinkaan ei pysähdytä ajattelemaan, onko menestys seurausta liikunnallisesta lahjakkuudesta vai nopeasta kasvusta.

Nopeasti kehittyneisiin lapsiin kiinnitetään usein tarpeettoman suurta huomiota. Heille kasataan paljon vastuuta esimerkiksi peleissä. Heiltä odotetaan jatkuvaa kilpailumenestystä. Aina ei osata ajatella, että nopea kasvu lisää loukkaantumisvaaraa, mikäli harjoituskuormitusta lisätään runsaasti. Erityisen suuri tämä vaara on, mikäli ei tunneta vammojen ennaltaehkäisyyn kehitettyjä harjoituskeinoja.

Olisi hyvin tärkeää, että valmentaja pystyisi ainakin karkeasti arvioimaan ohjattaviensa kehitysvaiheen. Ainakin sen verran tulee huomata, onko lapsi hitaasti vai nopeasti kehittyvää tyyppiä. Kalenteri-iältään samanikäiset lapset saattavat biologisessa kehityksessään olla useiden vuosien päässä toisistaan.  On täysin mahdollista,  että kahdesta 12-vuotiaasta urheilijanalusta toinen on keskimääräisen 15-vuotiaan tasolla ja toinen vasta 10-vuotiaan tasolla. Kuitenkin he kilpailevat samassa ikäsarjassa. On helppo arvata, kumpaa yleisesti pidetään lahjakkaampana.

Useissa tapauksissa hitaasti kehittyvät saavuttavat aikuisina parhaita tuloksia, koska he saavat kehittyä rauhassa   – ilman aikuisten asettamia menestyspaineita.  Vielä kannattaa pitää mielessä, että nopeasti kehittyvien lasten kohdalla esiintyy epäsuhta fyysisen ja psyykkisen kehityksen välillä. Valmentajan on vaikea suhtautua melkein aikuisen näköiseen ihmiseen, joka kuitenkin ajattelee lapsen tavoin. Fyysisesti nopeasti kehittyneelle urheilijanalulle ei saisi asettaa sellaisia vaatimuksia, joihin hän ei ole vielä henkisesti kypsä.

Mikäli nopeasti kasvanut lapsi saavuttaa urheilu-uransa alkuvuosina runsaasti menestystä, ongelmat ovat usein edessä. Kun aiemmin pienemmät ja heikommat ikätoverit saavuttavat kehityksessä nopeasti kehittyneen ikätoverinsa, myös urheilusuoritusten ero tasoittuu. Menestyksen loisteessa paistatelleen ”mestarin” on vaikea hyväksyä voimasuhteiden tasoittumista. Jos voitot alkavat kääntyä tappioiksi, nuori urheilija on henkisessä kriisissä, joka monissa tapauksissa voi johtaa urheilu-uran ennenaikaiseen päättymiseen. Ja näitä esimerkkejä löytyy. Lahjakkuus-käsite on laaja-alainen asia.

Antti Kempas

Liikuntapäällikkö