Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n vuosikokoukseen

15.02.2023

Kokouskutsu

Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n vuosikokoukseen 3.3.2023 klo 18.00

Helsingin Jyry ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 3.3.2023 klo 18 alkaen.
Paikkana on Helsingin Jyryn kerho, Viides linja 3 A 1.

Kokouksessa käsitellään Helsingin Jyry ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset vuosikokousasiat.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokous valitsee johtokunnan sihteerin ja mahdollisesti muut
johtokunnan jäsenet syyskokouksessa valitun johtokunnan lisäksi.

Tervetuloa!
Helsingin Jyryn johtokunta

Kutsussa mainitussa sääntöjen 6 §:n vuosikokousta koskeva kohta on seuraava:
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3) esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto;
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
8) päätetään seuran koolle kutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n* edellyttämällä tavalla; sekä
9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asia