Kokouskutsu: Helsingin Jyryn vuosikokous

25.05.2020

Hyvä Helsingin Jyryn jäsen

Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n vuosikokoukseen 11.6.2020 klo 18.00

Helsingin Jyry ry:n vuosikokous pidetään torstaina 11.6.2020 klo 18 alkaen. Paikkana on Malmin Työväentalo, Takaniitynkuja 9, 00780 Helsinki (Malmi).  Kokouksessa käsitellään Helsingin Jyry ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset vuosikokousasiat.

Tervetuloa!

Helsingin Jyryn johtokunta

Kutsussa mainitussa sääntöjen 6 §:n vuosikokousta koskeva kohta on seuraava:

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;

3) esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto;

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;

8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n* edellyttämällä tavalla; sekä

9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

*Kohdassa 8 mainitun sääntöjen 9 §:n mukaan ”johtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko 1) kirjeitse tai 2) ilmoituksena Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa taikka 3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. ”