Kutsu Helsingin Jyryn syyskokoukseen

08.11.2021

Kokouskutsu Helsingin Jyry

Aika: 25.11.2021 kello 18
Paikka: Jyryn kerho, Viides linja 3 A

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle
5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet;
7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johtokunta ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

Johtokunta