Muistokirjoitus: Kalevi Olin 1945–2023

05.06.2023

Professori, TUL:n puheenjohtaja Kalevi Olin kuoli Turussa 25. toukokuuta. Hän oli 77-vuotias, syntynyt Pyhäjärvellä 5. lokakuuta 1945. 

Olin tunnettiin merkittävänä tiede-elämän ja kansalaisyhteiskunnan toimijana. Valtakunnan politiikassa hän vaikutti SDP:n kansanedustajana vuosina 1995–2007. Paikallistasolla Olin toimi kotikaupungissaan Jyväskylässä valtuuston jäsenenä 1980–2004, joista kaksi viimeistä vuotta valtuuston puheenjohtajana. 

Olinin innostus urheiluun suuntasi hänet sekä yliopistomaailmaan, että urheilun luottamustehtäviin. Vuonna 1982 valmistuneessa liikunnan yhteiskuntatieteellisessä väitöskirjassaan hän tutki päätöksentekijöiden viiteryhmiä kaupunkien liikuntapolitiikassa. Professuurivuosia Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa kertyi parisenkymmentä. Olin oli merkittävä liikuntahallinnon tutkimuksen ja opetuksen perustanlaskija.

Olinin järjestöpäättäjän roolien määrä hakee vertaistaan: Suomen Työväen Urheiluliiton puheenjohtajana hän toimi 1997–2007, tätä ennen hän vaikutti liiton valtuuston puheenjohtajana vuosina 1983–1995. Kansainvälisen työläisurheiluorganisaation, CSIT:n puheenjohtajaksi hänen valittiin ensimmäisenä suomalaisena 1998 toimikauden jatkuessa vuoteen 2008, jolloin hänet valittiin järjestön kunniapuheenjohtajaksi.

TUL-tehtävien lisäksi Olin oli vaikuttamassa myös lukuisissa muissa järjestöissä. Hän toimi puheenjohtajistossa muun muassa Suomen Reumaliiton valtuustossa, Keski-Suomen maakuntaliiton hallituksessa ja valtuustossa, Tutkijoiden ja kansanedustajien seurassa ja kansainvälisessä urheilusosiologijärjestö ISSAssa. Hän oli myös pitkäaikainen Jyväskylän Työväenyhdistyksen puheenjohtaja.

Liikuntasosiologina ja liikuntapoliittisena vaikuttajana Olin painotti liikkumisen hyvinvointivaikutuksia. Hänen tulkintansa mukaan liikunnan päätöksenteon tulee olla osa laajempaa hyvinvointipolitiikkaa, jossa niin valtio- kuin kunnallishallinnolla pitää olla keskeinen tehtävä. Olin piti ensiarvoisen tärkeänä urheilun ja liikunnan vapaaehtoistoimintaa, jonka vankkumattomana puolustajana hänet tunnettiin.

Olin oli kaikissa toimissaan yhteistyön rakentaja. Kielitaitoisena ja empaattisena persoonana hän liikkui sulavasti hyvinkin erilaisissa seurueissa. Hän oli opettajana, työtoverina ja poliitikkona helposti lähestyttävä. Myötätunto ja kannustus luonnehtivat ”Kassua” politiikassa, järjestöelämässä kuin yksityiselämässäkin. Lukuisat henkilöt muistelevat lämmöllä myös intohimoista tennispelaajaa. ”Kassua” jäivät kaipaamaan Pirre-vaimon ja Nina-tyttären lisäksi lukematon määrä sukulaisia, järjestötovereita ja kollegoita.  

Lasse Mikkelsson

Hannu Itkonen

Kirjoittajat ovat Työväen Urheiluliiton puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian emeritusprofessori.

Artikkelin kuva: Hannele Kenttä