Ryhdikäs Kiiston hengen luoja

28.02.2020

Jo vuonna 1904 perustettuVaasan Kiisto olimonien urheilu- seurojen lailla lakkautettu 1930-luvun lapualaisvuosien seurauksena. Vaasaan pääpaikkansa siirtänyt teollisuuslaitos Strömberg tarvitsi satoja uusia työntekijöitä 1950-luvulla. Olle Malmberg oli yksi heistä.

Liikunta oli tärkeää raskaan työn vastapainona. Kiiston piiriin syntyi laaja eri lajien harrastajajoukko ja Olle toimikin lähes kaikissa Kiiston lajeissa. Hän toimi myös pitkään Vaasan Kiiston puheenjohtajana. Sen jälkeenkin Olle oli käynnistämässä uudelleen Kiiston kuntojaostoa sekä toimi ukkojumpan vetäjänä. Kunniapuheenjohtajan roolissa hän seurasi tiiviisti Kiiston toimintaa. viime vuosiin asti. Hänen tehtäviinsä kuului pitää Kiiston kauden päättäjäisjuhlissa puheet yli 300 kiistolaiselle, jossa hän korosti liikunnallisen elämänasenteen merkitystä.”Juokse – hölkkää- jumppaa, kunhan liikut ” oli hänen mukava sanontansa jo 1970-luvulta käytyyn urheilukeskusteluun.

Vaasan Kiistolla oli onnea saada vetäjäkseen luonteeltaan tasainen periaatteen mies, joka herätti kaikkien kunnioituksen mielipiteillään ja ryhdikkäällä olemuksellaan.

Kiisto oli Ollen lempilapsi. Elämänsä loppuun saakka hän säilytti kiinnostuksensa seuran toimintaa kohtaan. Korkeasta iästään huolimatta hän oli avoin muutoksille ja kokeiluille.Loppuun asti ajatus toimi ja hän seurasi aikaansa. Vielä viime keväänä 2019 hän kävi Leenansa kanssa tutkimassa TUL:n piirin 100-vuotisnäyttelyä Vaasan työväen-museon tiloissa. Vaasan Kiistohan on yksi Työväen urheiluliiton TUL:n perustajaseuroista. Sieltä näyttelystä löytyikin paljon mukavia muistoja, kuvia ja tapahtumia, joissa Olle Kiiston edustajana ja vetäjänä oli ollut toteuttamassa.

Olle Malmberg kuului sotiemme veteraaneihin. Hän tuli Vaasaan ensimmäisen kerran rannikkotykistöön alokkaaksi vuoden 1942 alkupuolella ja olio tykistössä Karjalan kannaksella Kellomäellä paikalla, josta kiika-rilla hyvin näki Pietarin kirkkojen tornit. Tämän hän näytti havainnollisesti, kun myöhemmin vaasalaisten turistimatkalla vierailimme samassa paikassa ja kuvautimmeitsemme sen talon vieressä, jossa tykistön pojat olivat palvelleet.Hän muutti Vaasaan vuonna 1951 oltuaan sitä ennen töissä Karjaalla. Hän oli ammatiltaan karkaisija. Muutamaa Lahden työvuotta lukuun ottamatta hän asui perheineen Vaasassa. Nuoruusvuosina urheiluseura Karjaan Urassa hän vaikutti ennen Vaasan Kiistoa. Aktiivisena ja monitai-toisena sekä kaksikielisenähenkilönä Olle vedettiin mukaan vaikeisiin paikkoihin ja kehittämistyöhön. Yhteistyö muiden seurojen kanssa kuului usein hänen tehtäviinsä ja kaksikielisenä hänen oli helppo tulla toimeen Vaasanseudulla.Myös Ruotsiin yhteistyö onnistui hyvin Ollen tulkkauksella.

Olle toimi Kiiston puheenjohtajana vuosina 1976-82 ja johtokunnassa 1950-luvulta alkaen. Vuonna 2004 hän sai kunniapuheenjohtajan tittelin. Urheilun ja liikunnan tukijärjestelmän perustaminen Kiiston piiriin oli Ollen merkittäviä aloitteita, josta nykypolvikin saa nauttia harvinaisena myönteisenä ilmiönä. Hän oli perus tamassa Kiiston säätiötä ja Tuki-Kiistoa, joiden taloudellinen merkitys Kiiston seurojen toimintaan on ollut erittäin suuri. Kiisto oli Vaasassa suurin bingohallien ylläpitäjä, ja toiminnan tuotot ohjattiin viisaasti tukior- ganisaatioille. Niiden pääomatuotoista on siten voitu tukea Kiiston eri lajien toimintaa. Olle oli aktiivisesti mukana myös Ristinummen jalkapallokentän rakentamisessa ennen kuin kaupunki ryhtyi näihin toimiin. Ollen vetämänä syntyi Vaasaan myös ensimmäinen suuri squash-halli Ruutikellarintielle, joka myöhemmin näki päivänvalon Hietalahden voimailutalona, jossa kiistolaiset maailmanmestaritason painonnostajat ja muutkin vaasalaiset voimailun harrastajat pitivät toimintakeskuksenaan.

Liikunnan harrastajana Olle oli kaikkiruokainen. Hän ehti olla mukana Kiiston kaikkien lajien toiminnassa painonnostoa lukuun ottamattaharrastaen tennistä, käsipalloa, lentopalloa, jalkapalloa, keilailua ja kuntoliikuntaa eri muodoissaan. Hänen puheenjohtajakautenaan järjestettiin laajalti tunnetut, legendaariset ” Kiiston yöjuoksut”.Erilaiset talkootyöt ja vapaaehtoistoiminta kuului Ollen lähes 90 -ikävuosiin saakka. Hän toimi vapaaehtoisenaSuomen lentopalloliiton ja Kiiston yhteisesti järjestämässä Power cup -tapahtumassa, johon kokoontui tuhansialentopallonuoria maan eri puolilta. Se on edelleenkin maailman suurin lentopallonuorten tapahtuma. Hieman huvittuneena hän mainitsi vielä ikämiehenä ottaneena osaa myös moniin rokkijuhliin – järjestysmiehenä. Olle näki ja koki, kuinka tärkeää on maamme ikääntyvälle väestölle harrastaa kuntoliikuntaa eri muodoissaan.Hänen perustamansa Kiiston ukkojumpparyhmä ja tasapainoharjoittelu, ovat sitä terveyttä tukevaa ennalta ehkäisevää toimintaa, johon kaikkien tulisi voida osallistua.

Ollen elämän viisautta kuvaa hänen Kiiston Urheilija-lehdessä vuonna 1976 kertoma: ”kesän aikana kunnon hoitaminen jää vaasalaisille vähäiseksi. Syksyisin jumppatuntien alettua on ohjelma laadittava helpoksi, jossa juoksemisella ja kevyillä verryttelyliikkeillä lähdetään liikkeelle. Vauhtia lisätään tunti tunnin perään ja keväällä ollaan jo melkoisessa kunnossa. Mielet vireinä. Näin on saavutettu eräs tärkeimmistä tavoitteista – mielen vireys. Stressi on poistunut, taikka ainakin vähentynyt. Liikkuminen normaali päivätyöstä poiketen on välttämätöntä, mikäli halutaan saavuttaa seuraavat päämäärät: mielen tasapaino, pitkä ikä, vanhuus- ja eläkepäivät mahdollisimman pienillä terveydellisillä vammoilla, riittävä työteho ja sen kautta ansiotaso.”

Nämä kunniapuheenjohtaja Olle Malmbergin sanat ovat edelleenkin täyttä totta.

Teksti: Antti Koski

Kirjoittaja on Vaasan Kiiston hallituksen jäsen