TUL:n liittokokous: TUL toimeliaasti tulevaan

16.06.2019

Suomen Työväen Urheiluliitolla on takanaan menestyksekäs sadan vuoden taival kansalaisten liikuttajana sekä yhteisöllisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin lisääjänä. Jo alun alkaen TUL:n seurat tarjosivat ihmisille mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan ja edellytyksiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. TUL:n seurat ovat olleet ihmisten liikuttamisen lisäksi yhteisöllisyyden tyyssijoja. Vähempiosaisen kansan puolestapuhujana TUL on ollut tasa-arvon asialla koko olemassaolonsa ajan.

Historia osoittaa, miten monimuotoinen liikuttaja TUL on ollut. Laajojen kansanjoukkojen liikuttamisen lisäksi TUL:n seuroista on noussut urheilun olympiavoittajia ja maailmanmestareita. Lasten ja nuorten sekä kuntoilijoiden liikuttamisen lisäksi TUL:n seurat osallistuvat edelleen myös kilpailutoimintoihin, jolloin halukkailla on mahdollisuus kokeilla suorituskykynsä rajoja.

TUL on ollut kaikenikäisten kasvatusjärjestö. Varttuvaa sukupolvea on innostettu urheilun ja muiden rientojen avulla elinikäiseen liikuntaharrastukseen. Aikuisväestöä on kannustettu sekä kisailemaan että kuntoilemaan. Lisääntyvässä määrin myös ikäihmisille on tarjottu toimintakykyä ylläpitävää liikuntaa. Seurariennoissa on paitsi kasvatettu toisia myös omaksuttu itse vastuullisuuden ja kanssaihmisistä välittämisen kulttuuria. TUL:ssa liikunta on nähty yhteiskunnalliseksi ilmiöksi, mikä on merkinnyt jäsenten kasvattamista aktiivisiksi vaikuttajiksi. Liikunnan harrastamisen mahdollisuudet TUL on nähnyt yleisemmäksi yhteiskunnallisen tasa-arvon kysymykseksi.

TUL korostaa tulevaisuudessakin vapaaehtoisten liikunnan ja urheilun kansalaistoimintojen merkitystä. TUL:n seuratoiminta rikastuttaa suomalaista liikuntakulttuuria ja on järjestön oman toiminnan vankka perusta. TUL haluaa purkaa seuratoimintojen esteitä ja lisätä vapaaehtoistyön tukemista ja arvostusta.

TUL terävöittää rooliaan liikuntapoliittisena vaikuttajana. TUL tulee puolustamaan vahvaa liikunnan julkishallintoa. TUL:n tavoitteena on, että kaikilla tulee olla mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen ja näin omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. TUL toimii sosiaalisesti kestävän kehityksen edistäjänä ja ilmastonmuutoksen torjujana. Kansainvälisenä toimijana TUL on aktiivinen yhteistyökumppani solidaarisuuden hengessä.

TUL on ylpeä satavuotisesta historiastaan. Satavuotinen taival on osoitus järjestön toiminnan tarpeellisuudesta. Tulevaisuudessakin Suomessa tarvitaan liikuntajärjestö, jolla on vankka tasa-arvon edistämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävä arvopohja. TUL on jatkossakin kansalaisten monimuotoisten liikuntamahdollisuuksien tarjoaja, kaikenikäisten ihmisten kasvattaja ja liikuntapoliittinen vaikuttaja.