TUL:n Savon piirin sääntömääräinen vuosikokous

16.03.2021

Savon piiri kokouskutsu

TUL:n Savon piiri ry:n sääntömääräinen piirikokous pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 18.00 Varkaudessa. Tarkka kokouspaikka ilmoitetaan virallisessa kokouskutsussa, joka tulee viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin seuroihin. Kokoukseen voi osallistua myös Teams -etäyhteyden kautta.

Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen määräämät asiat ja sääntöjen mukaisesti tehdyt esitykset.

Kokouksessa valitaan piirin hallituksen jäsenet kaksivuotiselle 2021–2023 (sääntöjen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-9 muuta jäsentä ja 2 yleisvarajäsentä). Esityksiä hallitukseen voi tehdä 30.3.2021 asti aluetoimistolle.

Sääntöjen 8 §:n mukaan jokainen edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksanut seura voi lähettää kokoukseen yhden (1) edustajan kutakin jäsenmääränsä (varsinaiset jäsenet, yli 15 v.) alkavaa kahtasataa varsinaista jäsentä kohti, kuitenkin enintään kuusi (6) edustajaa.

Allekirjoitetut edustajavaltakirjat toimitetaan skannattuna/postitse aluetoimistolle tai tuodaan mukana kokoukseen.

Kokoukseen tulee ilmoittautua 20.4.2021 mennessä osoitteeseen johanna.nekkonen@tul.fi tai 050 3448270/Johanna. Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään kokousmateriaalit ja etäyhteyden linkki ennakkoon sähköisesti.


TUL:n Savon piiri ry:n hallitus


Pekka Hahl                             Juha Kauppinen

puheenjohtaja                         varapuheenjohtaja