TUL:n Varsinais-Suomen piirin sääntömääräinen vuosikokous

08.03.2021

TUL:n kokouskutsu Varsinais-Suomen piiri

PIIRIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 21.4.2021

Salon Vilppaan hiihtomajalla (Tupurin maja, Hiihtomajantie 13, Salo). Klo 18.00, valtakirjojen tarkastus klo 17.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6§:n määräämät asiat sekä sääntöjen mukaisesti teh-dyt esitykset, jotka on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle 24.3.2021 mennessä.

Kokouksessa valitaan piirihallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiselle kaudelle 2021–2023. Esitykset piiritoimistoon 24.3.2021 mennessä.

Seurat saavat lähettää kokoukseen edustajia sääntöjen 8§:n määräämällä tavalla edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelta 2020 on maksettu. Edustusvaltakirja toimitetaan piiritoimistoon (Humalistonkatu 6, Turku) 24.3.2021 mennessä.

Koronatilanteesta johtuen erityisesti huomioitavaa vuoden 2021 kokouksessa:
Vallitsevan koronatilanteen ja siitä annettujen viranomaisrajoitusten vuoksi joudumme ra-joittamaan kokoukseen fyysisesti osallistuvien määrää. Toivottavaa on, että edustajaksen-ne valituilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen digitaalisesti Teams-palvelun kautta (muistakaa täyttää oheiseen valtakirjaan sähköpostiosoitteet). Mikäli näin ei ole, pyydäm-me, että tällaiset edustajat ensi sijassa valtuuttavat Teams-palvelua käyttävän valituista edustajistanne toimimaan valtakirjalla puolestaan.

Poikkeamislain nojalla sallimme, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa (joko paikan päällä tai digitaalisesti). Tänä vuonna joudumme välttämään fyysisesti paikan päälle tuloa.

Tervetuloa kokoukseen!

Puheenjohtaja, Pirjo Ailanto

Toiminnnanjohtaja, Kimmo Kamppila