Kokouskutsu: Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n valtuuston syyskokous

25.11.2020

Valtuuston sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 29.11.2020 klo 14:00 alkaen Scandic Simonkentän kokoustiloissa, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Etäosallistumisen suhteen noudatetaan seuraavia ohjeita:

  1. Etäyhteydellä puheenvuoroa pyydetään kokouksessa kirjoittamalla Teamsin viestiosioon. Selkeintä on kirjoittaa ”puheenvuoropyyntö”.
  2. Puheenvuorot jaetaan kokouksen puheenjohtajan toimesta.
  3. Mikäli osallistujalla ei ole mahdollisuutta puheenvuoroon mikrofonin avulla (esim. tekninen vika) voi hän kirjoittaa viestiosioon myös ”puheenvuoropyyntö, kirjallinen”. Kirjallisen puheenvuoron voi tämän jälkeen kirjoittaa välittömästi viestiosioon, jolloin se tulee käsitellyksi mahdollisimman pikaisesti. Kirjallisten puheenvuorojen käyttöä tulee kaikilta osin välttää.
  4. Etäosallistujien mikrofonit tulee pitää suljettuina muutoin, kun käytettäessä puheenvuoroa.
  5. Etäosallistujien tulee välttää kameran käyttöä, jotta yhteys ei ainakaan tästä syystä ruuhkaudu.
  6. Äänestystilanteet:
    • Avoin äänestys: kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri antaa vuorotellen vuoron jokaiselle kokoukseen osallistuvalle, joka pyynnöstä ilmoittaa kantansa. Ääntenlaskijat kirjaavat äänet ylös.
    • Suljettu lippuäänestys: osallistujat lähettävät äänensä tekstiviestillä jommallekummalle ääntenlaskijoista. Ääntenlaskijat kirjaavat äänet ylös.

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry

Hallitus

Lasse Mikkelsson           Jari Rantala                                              Riku Tapio

Puheenjohtaja               Valtuuston puheenjohtaja                       Pääsihteeri

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY – SÄÄNNÖT

KOKOUKSEN ESITYSLISTA