Harry Seidler: Liikunta liikuttaa!

15.02.2021

Henkilökuva Harry Seidlerista.

Liikunta on meille kaikille tärkeä kehon, mielen, hyvinvoinnin ja terveyden lähde.

Halusin aloittaa näin vuoden 2021 ensimmäisen kirjoitukseni TUL:n tasa-arvovaliokunnan nimissä, koska liikunta ja sen polun kehittäminen on koko TUL-perheen avainasioita.

Vaikka vuosi 2020 ja myös alkanut vuosi 2021 ovat olleet ja ovat edelleen suurelta osin haasteellisia liikuntakentän arjessa pandemian määrittäessä ja rajatessa toimintaa, haluan jo luoda positiivisempaa tulevaisuuskuvaa, kun mennään kohti kevään lisääntyvää valon määrääkin.

Me kaikki TUL:ssa yhdessä olemme suurena ja monipuolisena kansalaisjärjestönä merkittävässä asemassa Suomen liikuntakentällä viemässä eteenpäin tätä liikunnan merkityksen voimaa, jossa kaiken keskiönä on liikunnan tärkeyden ja ilon jalkauttaminen matalan kynnyksen ajatuksella kaikille kiinnostuneille. Tämän tärkeimmät mahdollistajat niin seuroissa kuin piireissäkin ovat ne upeat vapaaehtoistyöntekijät, jotka pyörittävät toimintaa tässäkin haastavassa hetkessä soveltaen monella osa-alueella, mutta kuitenkin luottaen ja toivoen samalla, että pääsisivät taas normaalitilanteeseen mahdollisimman nopeasti.

Mediassa on paljon puhuttu ongelmista, joita erityisesti lasten ja nuorten osalla tämä haasteellinen aika on saattanut aiheuttaa. Harrastuksia on jouduttu jopa kokonaan lopettamaan, mikä on todella ikävä tilanne. Ilokseni olen kuitenkin kuullut myös monelta taholta, että tilalle on tullut uusiakin lajikokeiluja, ja erityisesti näin talviaikaan monet ovat löytäneet esimerkiksi hiihtoladut ja luistelukentät. Luotan myös siihen, että säännöllisesti liikuntaan panostaneet henkilöt eivät kovin helposti koko liikuntaa lopeta, ja onkin rikkaus, jos pystyy ja innostuu kokeilemaan aina jotain uuttakin lajia.

Uuden kokeileminen on ollut avainasemassa myös TUL:ssa, kun tuttujen toimintatapojen sijaan onkin poikkeusaika vaatinut toiminnan ketterää uudelleenorganisointia.

Liiton toiminnan yksi merkittävä kulmakivi on koulutus, jossa suunta onkin hyvässä nosteessa – tosin siinäkin haastajan roolissa on edelleen pandemia, joka rajaa osittain mahdollisuuksia ja uskallustakin osallistua live-tilaisuuksiin. Kaikin tavoin kuitenkin hyödynnämme myös jo liiton toiminnassa tehtyä digiloikkaa, josta kiitos kuuluu kaikille sen taitajille ja kehittäjille.

Tasa-arvovaliokuntatyön keskiössä on parhaillaan työstössä oleva koulutusmateriaali, joka pohjautuu ja on samalla jatkotyötä vuonna 2020 päivitetylle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmatyöllemme.

Tämän koulutuksen puitteissa tavoitteena on päästä myös piiri- ja seuratasolle kouluttamaan jossain vaiheessa ja resurssit huomioiden, mutta tällä hetkellä valiokunta valmistelee materiaalit liiton verkkosivustolle digiversiona, jotta ne voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

On ilo ja kunnia saada olla luomassa osaavien tekijöiden kanssa jälleen uutta koulutuspolkumallia, joka on meidän valiokuntamme osalta saatu jo hyvään vauhtiin.

Positiivisesti tulevaan luottaen ja eteenpäin rohkein askelin, näin kehitämme toimintaamme TUL-perheessä!

0

Harry Seidler

TUL:n hallituksen jäsen ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja