Harry Seidler: Seuratoiminnan tulevaisuus uhattuna tyhjenevillä syrjäseuduilla

25.05.2021

Olemme TUL:ssa huolissamme tilanteesta, jossa väestö- ja aluerakenteen muutokset ovat olleet viime vuosina merkittävän suuria. 

Pidän tärkeänä ottaa kantaa tilanteeseen, jossa suurena vaarana on seurojen toiminnan hiipuminen ns. “syrjäseuduilla”, kun samaan aikaan väestö muuttaa kasvukeskuksiin, joissa on jo jopa ruuhkaa ja harrastetilojen saatavuuden osalta haastava tilanne. 

Olemme TUL:ssa tunnetusti tehneet vahvaa työtä lasten ja nuorten sekä aikuisten harrasteliikunnan parhaaksi koko Suomen alueella. Olisikin erityisen tärkeää turvata näiden tärkeiden toimintojen säilyvyys nyt ja tulevaisuudessa. 

Pienten paikkakuntien haasteena ovat myös pitkät välimatkat: harrastusten pariin liikkuminen tuo osaltaan taloudellisia ja ajankäytöllisiä haasteita etenkin perheille. Säännöllisen liikuntaharrastuksen tarjoaminen lapsille ja nuorille verottaa huoltajien varoja, aikaa ja jaksamista. 

Laajemmassa mittakaavassa on myös paljon esimerkkejä siitä, että pienistä kunnista löytyy usein hyvinkin laadukkaat olosuhteet, jotka on rakennettu usein juuri vetovoimaisuuden visioilla. On todella harmillista, jos hyvät tilat jäävät näin hyödyntämättä, kun muuttoliike ja sen myötä tapahtuva harrastajien ja veronmaksajien määrien lasku ohjaa toimintaa suurempiin kasvukeskuksiin. 

Harrastajien määrän lisäksi huomioitava on myös ammattitaitoisten ohjaajien saatavuus: kasvukeskusten tarjoamat työllistymismahdollisuudet sekä koulutuspolut houkuttelevat, ja korvaukset ohjaustyöstä voivat olla myös parempia. 

Työllisyystilanne on myös todella tärkeässä asemassa “syrjäseutujen” elinvoimaisuuden säilyttämisessä. Etenkin pienten paikkakuntien kohdalla se vaikuttaa herkästi: kun työpaikat katoavat ja väki vähenee, näkyy se hyvin nopeasti myös seuratoiminnassa. Seuratoiminta on suurelta osin vapaaehtoistyötä, ja “syrjäseuduille” se on onneksi myös voimavara ikävässäkin tilanteessa, ja osoittaa liikunnan ja sen antaman ilon sekä yhteisöllisyyden suuren merkityksen. 

Olemme TUL:ssa pyrkineet turvaamaan osaltamme seurojen jatkuvuutta tarjoamalla tukea seuratoimintaan muun muassa koulutuksen kautta. Maksuttomat tai edulliset koulutukset, joihin voi osallistua myös etäyhteyksin, edistävät alueellista yhdenvertaisuutta ja matalan kynnyksen osallisuutta koko maassa. Talouden osalta vaikutusmahdollisuutemme yksittäisenä liittona ovat rajalliset, mutta onneksi TUL-perheen toiminnassa uskotaan vahvasti talkootyön voimaan. Ilman lukemattomien ohjaajien, huoltajien, kilpailujärjestäjien, tapahtumatalkoolaisten, leiriohjaajien, liikuttajien ja kannustajien panosta ympäri Suomea meitä liittona eikä koko suomalaista liikuntakenttää olisi olemassakaan.  

Me kaikki tavoittelemme sitä, että seurat kautta Suomen voisivat säilyttää elinvoimaisuutensa ja toteuttaa tärkeää tehtäväänsä omilla toiminta-alueillaan. Kaiken tekemisemme kantavana ajatuksena on yhdenvertaisuus: kaikkien mahdollisuus kokea liikunnan iloa hyvässä seurassa. 

–Harry Seidler

Kirjoittaja on TUL:n tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja.