Kannanotto: Koulukiusaamisen uusi kuva huolestuttaa

24.11.2021

Koulukiusaamisen uusi kuva huolestuttaa. Tuoreen THL:n tekemän kyselyn mukaan koulukiusaaminen on jälleen luisumassa huonompaan suuntaan, josta TUL kantaa suurta huolta.

Koulukiusaamisen vähentymisen trendi on pysähtynyt. THL:n kouluterveyskyselyn tulosten perusteella arviolta 10 000 4.–5.-luokkalaista joutuu kiusatuksi vähintään joka viikko ja arviolta yli 7 000 8.–9.-luokkalaista.

Koulukiusaamisen vähentämisen eteen on tehty paljon hyvää työtä isossa kuvassa, joten on valitettavaa, kun tilanne nousee jälleen esiin näin negatiivisessa valossa.

TUL tasa-arvovaliokunta on erityisen huolissaan asiasta jo siksi, että sen heijasteet näkyvät herkästi myös liikuntaseurojen arjessa useissa eri muodoissa.

”Jos liikuntaa harrastava tulee kiusatuksi koulupäivien aikana, näkyy se herkästi myös poissaoloina harrastuksista. Silloin kaikki tuki, niin koulun, kotien kuin harrastusta ohjaavien tahojen, on erityisen tärkeää saada nopeasti aktivoitumaan”, totesi TUL:n tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Harry Seidler.

Lasten- ja nuorten kohdalla haluamme ottaa vahvasti asiaan kantaa, koska me urheiluliittona olemme suurella sydämellä nimenomaan vahva kasvattajataho yhteiskunnan liikunnan kehässä ja haluamme nuorille mahdollisimman hyvät lähtökohdat heidän koulupäiviin ja sen jälkeen tapahtuviin harrastuksiin eri urheilulajeissa kuin myös muissa harrastuksissaan tasa-arvoisesti kaikkia kunnioittaen.

Erityisesti nuorten osalla koulukiusaaminen ja sen aiheuttamien vaurioiden korjaaminen on erittäin suuri ongelma ja samalla suuri taakka kannettavaksi kiusatulle.

Me kaikki yhdessä voimme osaltamme varmasti eri käänteissä vaikuttaa asiaan hyvän keskustelukulttuurin myötä. Yksi merkittävä polku on seurojen ja paikallisten koulujen aktiivinen yhteistyö, jossa voidaan keskustella asioista ja välittää keskustelun sanomaa myös nuorten vanhemmille, sillä kaikella välittämisellä  ja huomioinneilla ainakin voimme osaltamme tehdä edes pikku askelia parempaan arkeen nuorten hyvinvoinnin parhaaksi.

”Nostin tämän keskustelumallin esille, koska toimiessani aiemmin seurassamme puheenjohtajana, kävimme keskimäärin kaksi kertaa vuodessa keskustelut koulun rehtorin kanssa, joissa yksi aihe oli kiusaamista vähentävä ennaltaehkäisevä työ, joista niin koulu kuin seura saivat paljon hyviä ajatuksia jalkautettua arjen toimintaan mukaan”, Seidler tuo esille.

Osallisuus on yksi merkittävä toimintamalli ehkäistä kiusaamista kaikessa toiminnassa, eikä sitä voi koskaan korostaa liikaa kasvatustyössä.

Me kaikki varmasti haluamme, että käänne parempaan saadaan jälleen pikaisesti aikaan ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila heijastuu sen myötä myös parempaan elämänlaatuun.

TUL tasa-arvovaliokunta haluaakin korostaa sanomaa, ei kiusaamiselle.