Kannanotto: Nuorten tulevaisuus epävarmoilla raiteilla

01.10.2021

Kuvituskuva, jossa jalkapallojoukkue on kerääntynyt yhteen.

TUL on erittäin huolestunut nuorten tilanteesta niin liikunnan kuin arjen pyörteissä. Erityisen suuren huolen kannamme nuorten suuresta osuudesta, jotka ovat pudonneet säännöllisen liikunnan kelkasta ulos. Me kaikki tunnistamme varmasti tilanteen niin liitto, piiri kuin seuratasollakin, kun jäsenmäärät seuroissa ovat pudonneet koronapandemian aikana merkittävästi.

TUL:n tasa-arvovaliokunnassa on yhteinen käsitys, että koko muutos ei ole vain pelkästään pandemia-ajan aiheuttamaa, vaikka sillä merkittävä osuus onkin, vaan siihen löytyy myös muita taustatekijöitä. Toki tällä jo pitkään vallinneella ajanjaksolla on merkittävä rooli koko Suomen liikuntakentänkin osalla, sillä nuorten harrastusten keskeytyminen on jättänyt monet tyhjän päälle pohtimaan tulevaisuuden suunnitelmia. Etenkin nuorten osalla tyttöjen osuus on noussut esille uupumuksena, ahdistuksena, jopa niin, että voi olla vaikea saada enää aiemmin arkea pyörittäneestä säännöllisestä harrastuksesta kiinni, kun tilanne ajan kanssa meidän kaikkien toiveen mukaisesti normalisoituu.

Tuoreet tutkimukset nuorten liikunnasta osoittavat selkeää sanomaa siitä, että lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän, josta osaksi syytä on nostettu koululiikunnan vähäinen määrä ja yksipuolisuus.

– Itse en lähtisi syyllistämään mitään tahoa. Lapsella ja nuorella tulee kuitenkin olla siihen oikeus ja vapaus, kuinka paljon liikkuu. Kuitenkin pidän tärkeänä, että kaikille tulisi olla kannustava ilmapiiri liikkumiseen. Liikunnalla on valtava merkitys niin hyvinvoinnin kuin terveyden edistäjä, mikä myös tukee nuoria opintojen poluillakin merkittävästi, toteaa valiokunnan puheenjohtaja Harry Seidler.

Erittäin huolestuttava ja vakava asia on myös tutkimuksessa esiin noussut seksuaalisen häirinnän kasvun määrä. Nuoret ovat muutenkin kouluikäisinä usein herkästi haavoittuvia ja kaikki tällainen epäeettinen toiminta luo entistä enemmän turvattomuuden tunnetta ja samalla moni kokee ahdistusta ja pelkoakin, sekin osallaan ajaa herkästi nuoren miettimään, uskaltaako jatkaa tai jopa aloittaa liikunta urheiluseurassa.

Haluammekin tällä kannanotolla osoittaa suuren huolemme nuorten tilanteesta tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja samalla seurata ja kannustaa koko liittomme alla olevaa toimintaa pitämään hyvää huolta nuorten kelkassa pysymistä seuratoiminnassa, koska totta on sekin, että ilman liian kovia suorituspaineita syntyy usein ne kovimmatkin tulokset ja se tärkeä yhteenkuuluvuuden tunne erityisesti nuorten osalla.

Meillä kaikilla on nyt suuri vastuutekijän rooli myös TUL:n toiminnan ja voimavarojen suuntaamisessa seuratoiminnan tukemiseen matalan kynnyksen ajatus edellä, sillä seurat ilman hyvää tukea jäävät kovin yksin mietteissään, mihin ja miksi heidän nuoret urheilijat katoavat.

Tässä edellä mainituissa työssä TUL on jo antanutkin osallaan vahvan signaalin kentälle,  esimerkkeinä seurapalveluiden vahva kehitystyö,  koulutustoiminnan vahva kehittäminen, harrasteliikunnan kehittäminen kaikki ikäryhmät huomioiden, sekä muiden toimintojen aktiviinen kehittämistyö, joten positiivisena signaalina tasa-arvovaliokunta haluaakin todeta TUL:n kulkevan hyvään suuntaan kaikessa liikuntavaikuttamisen työssään niillä resursseilla, joita tällä hetkellä on käytettävissä.

Me yhdessä voimme vaikuttaa ja kehittää toimintaa, työtä on paljon, mutta positiivisella asenteella voitetaan jo monta haastettakin!

Lisätietoja:
Harry Seidler
Tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen

Lähteet:
Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021
Tilastoraportti 30/2021, 17.9.2021. THL.