Seura- ja järjestökoulutus

Seura- ja järjestökoulus jakaantuu seuraavaan kolmeen koulutuskokonaisuuteen: seuratoiminnan perusteet, viestintä ja markkinointi ja seuran taloushallinto.

Seuratoiminnan perusteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee Suomen yhdistystoimintaa koskevan olennaisen lainsäädännön. Kurssin suorittaneen tulisi myös pystyä toimimaan itsenäisesti yhdistyksen johto ja/tai luottamustehtävissä (yleishallinto) sekä tuntea seuran toiminnan keskeisimmät osa-alueet.

Koulutuksen sisältö:

 • Seura- ja yhdistystoiminnasta yleisesti
 • Toiminnan arvopohja, tehtävät ja tavoitteet
 • Seuran johtaminen (hallitustyöskentely, toiminnanjohtaja)
 • Organisaatio ja sen toiminta
 • Sopimukset ja juridiikka

Koulutuksen kesto: 2,5 tuntia

Urheiluseuran viestintä ja markkinointi

Miten seura voi viestiä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti? Entä kuinka markkinoida seuran toimintaa ja tapahtumia?  Tässä koulutuksessa pureudumme seuran viestinnän ja markkinoinnin maailmaan.

Koulutuksen sisältö:

 • Seuran viestinnän tehtävä ja tavoitteet
 • Seuran viestinnän pelisäännöt
 • Someviestintä
 • Markkinointiviestintä/tapahtumaviestintä

Koulutuksen kesto: 2,5 tuntia

Seuran taloushallinto

Kurssien jälkeen opiskelija tuntee yhdistyksen taloushallintoa koskevan olennaisen lainsäädännön. Kurssit suorittaneen tulisi myös pystyä toimimaan itsenäisesti yhdistyksen johto ja/tai taloudenhoidosta vastaavan tehtävissä (talousvastaava).

Koulutuksen sisältö:

 • Seuran taloushallinnon organisointi
 • Seuran talous, kirjanpito ja verotus
 • Seura työnantajana
 • Seuran varainhankinta taloushallinnon näkökulmasta

Koulutuksen kesto: 2,5 tuntia

Askarruttaako jokin mieltä tai haluatko kuulla lisää koulutuksista? Ota yhteyttä seurapalvelujohtaja Ilpo Laurilaan (ilpo.laurila@tul.fi tai 050 26 23).