OKM:n verkkokuuleminen liikunnasta ja urheilusta käynnissä

05.04.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneuvosto käynnistivät laajan verkkokuulemisen liikunnasta ja huippu-urheilusta osana liikuntapoliittisen selonteon valmistelua. Verkkokuuleminen on avoinna maaliskuun 28. päivään asti.

”Liikunnan ja urheilun merkityksestä sekä kehittämisestä tarvitaan perusteellinen keskustelu, johon osallistetaan laajasti urheilualan toimijoita, päätöksentekijöitä ja lisäksi tavallisia kansalaisia”, kertoo urheiluministeri Sampo Terho.

”Nyt avattu verkkokuuleminen on suunnattu laaja-alaisesti kaikille. Kuulemisen toivotaan tavoittavan laajasti eri ikä- ja väestöryhmiä, joilla on erilaisia näkökulmia liikuntaan ja urheiluun. Kyseessä on historian ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko, joten nyt jokaisella on myös historiallinen mahdollisuus osallistua suomalaisen liikunnan kehittämiseen.”

Liikuntapoliittisessa selonteossa tullaan linjaamaan valtion liikuntapoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä tuleville vuosille. Eduskunta käy selonteon yhteydessä perusteellisen keskustelun liikunnan ja urheilun merkityksestä sekä kehittämisestä osana yhteiskuntaa.

Kuulemisessa toivotaankin uusia näkökulmia, kehittämisajatuksia ja tarpeita fyysistä aktiivisuutta ja arki- ja hyötyliikuntaa koskien. Lisäksi huomioidaan omatoimisen ja ohjatun liikuntaharrastuksen, kilpaurheilun sekä vapaa-ajan liikunnan näkökulmat. Myös huippu-urheilun kehittäminen on huomioitu kuulemisessa kattavasti.

Verkkokuuleminen on avoinna maaliskuun 28. päivään asti. Ministeriö ja liikuntaneuvosto toivovat, että tietoa kuulemisesta levitetään laajasti eri verkostoihin.

Verkkokuuleminen – avoinna 28.3. asti

Verkkokuuleminen on vain yksi osa selonteon valmistelua. Opetus- ja kulttuuriministeriö kokoaa ja syventää näkemyksiä liikuntakulttuurin tilasta ja kehitystarpeista vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Näkemyksiä on mahdollista toimittaa vapaamuotoisesti opetus- ja kulttuuriministeriöön sähköpostiosoitteeseen liikuntaselonteko@minedu.fi. Lisäksi Jyväskylän yliopisto laatii laajan tutkimuskatsauksen selonteon taustaksi.

Lähde: OKM:n tiedote 9.3.2018