Hei! Kato mua! – Sosiaalisten tilanteiden pulmat ja karkea- ja hienomotoriikka

Milloin

Milloin?

21.09.2022 klo 17.00 – 21.09.2022 klo 19.00

Missä?

Missä?

Microsoft Teams

Järjestäjä

Järjestäjä

TUL ja Kuntoutussäätiö

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu mukaan!


Tämä koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka kohtaavat työssään nepsy-kirjoon kuuluvia lapsia ja nuoria tai aiheesta kiinnostuneille.

Nepsy-kirjolla tarkoitetaan monenlaisia neuropsykiatrisia haasteita, joihin kuuluvat mm. autismin kirjo, ADHD, erilaiset kielellisen kehityksen ja oppimisen haasteet sekä Touretten syndrooma.

Tässä toisessa webinaarissa käsitellään sosiaalisten tilanteiden pulmia sekä karkea- ja hienomotoriikan haasteita. Osuuden käytyään osallistuja ymmärtää, kuinka sosiaalisten tilanteiden, tunnesäätelyn, sekä hieno- ja karkeamotoriikan haasteet ilmenevät harrastustoiminnassa ja miten tilanteita voi ratkaista lasta tukien.

Hei! Kato mua! – syventävä koulutus on avoin ja maksuton. Ennen syventävään koulutukseen osallistumista on hyvä tutustua Hei! Kato mua! -verkkokoulutuksen TULkouluttaa.fi-koulutusalustalla.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan kolmena etäkoulutuksena ja yhtenä lähitapaamisena.

Syventävä koulutuskokonaisuus toteutetaan etänä keskiviikkoiltaisin 14.9., 21.9. & 28.9. klo 17–20 sekä lähitapaamisena lauantaina 10.9. klo 11–18.