Teidän seurastanne Nuuskaton Urheiluseura?

13.08.2020

Onko nuuskaaminen muodostunut seurassanne ongelmaksi? Monissa seuroissa on. Seuroissa ei välttämättä ole osaamista puuttua asiaan, vaikka halua olisikin. Nuuskaamisen ei kuulu olla osa seuratoiminnan kulttuuria. Tulevaisuudessa monissa kunnissa nuuskattomuuteen sitoutuminen voi olla ehto julkisille avustuksille.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry haluavat auttaa seuroja tiellä nuuskattomuuteen. Etsimme nyt pilottiseuroja mukaan testaamaan kanssamme nuorten urheilijoiden nuuskattomuuden tukemisen mallia. Tavoitteenamme on yhdessä pilottiseurojen kanssa kehittää Nuuskaton Urheiluseura -sertifikaattia, jonka avulla seurat voivat osoittaa sitoutumisensa nuuskattomaan liikuntaan ja urheiluun.

Lähde kanssamme luomaan talven ja kevään aikana seurallenne nuuskattomuus-pelisäännöt, sitouttamaan niin seuranne aikuisia kuin urheilevia nuoriakin niiden noudattamiseen, sekä lisäämään osaamistanne nikotiinituotteista sekä nuorten suojaamisesta niiden haitallisilta vaikutuksilta. Pilottiseurojen johdolle, valmentajille sekä nuorille huoltajineen tarjoamme tiiviitä tietoiskuja ja koulutusta, sekä helppoja työkaluja ja vinkkejä nuuskattomuuden edistämiseksi. Kaikki tämä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä pilottiseurojen, TUL:n ja EHYT:n kanssa.

Tavoitteena on kehittää yhteistyössä jatkossa kaikille urheiluseuroille tarjottavaksi helppoja työkaluja seurojen toteuttaman terveyttä edistävän kasvatustyön tueksi ja kaikkien seuratoimijoiden osallistamiseksi mukaan toimintaan. Terveyttä tukeva yhteisö vahvistaa nuoren kiinnittymistä urheiluseuraan ja pysymistä siinä ja näyttäytyy myös seuran imagon kannalta myönteisenä.

Etsimme mukaan 2-4 urheiluseuraa. Osallistuvilta seuroilta toivomme kiinnostusta nuorten urheilijoiden terveyden tukemiseen ja innostusta jalkauttaa seuratoimintaan nuuskattomuussääntöjä sekä uutta toimintakulttuuria. Mukaan ovat tervetulleita sekä yksilö- että joukkuelajiseurat.

Jos kiinnostuit, ota nopeasti yhteyttä TUL:n pääsihteeriin Riku Tapioon riku@tul.fi. Tehdään yhdessä seurastanne Nuuskaton Urheiluseura!

Hankkeessa

  • seuralle luodaan yhdessä nikotiinittomuutta/ nuuskattomuutta tukevat säännöt ja yhteiset käytännöt nikotiinittomuuden / nuuskattomuuden edistämiseksi
  • seura saa koulutusta nikotiinituotteista ja niiden vaikutuksista urheilusuorituksiin ja terveyteen
  • seura saa käyttöönsä nuorten vertaisvaikuttamisen mallin nikotiinityön avuksi
  • seura saa tunnustusta terveyttä edistävästä työstään ja viestinnällistä tukea siitä viestimiseen eri sidosryhmilleen.