40 järjestöä: On aika ottaa harppaus sateenkaari-ihmisten oikeuksien turvaamiseksi

17.05.2019

TUL on mukana 40 järjestön julkilausumassa, joka vaatii kansallista sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa ja eteenpäin katsovaa toimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksien parantamiseksi. TUL:n toiminnan keskeinen tavoite on tasa-arvon toteutuminen. Teemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmamme mukaisesti töitä edistääksemme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten asemaa seura-, piiri- ja liittotasolla sekä laajemmin suomalaisessa liikuntakulttuurissa.

Julkilausuma 17.5.2019

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme kansallista sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa ja eteenpäin katsovaa toimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksien parantamiseksi.

Tarvitaan konkreettisia edistämistoimia, joille on määritelty viranomaisvastuut ja varattu myös resursseja. Toimintaohjelman tulee sisältää niin kiireiset lainsäädäntömuutokset kuin politiikkatason toimet. Näihin kuuluvat translain kokonaisuudistus ja intersukupuolisille lapsille ilman heidän tietoista suostumustaan tehtävien sukupuolta muokkaavien toimenpiteiden kieltäminen sekä sateenkaari-ihmisten kouluturvallisuuden edistäminen ja sateenkaariperheisiin kuuluvien lasten oikeuksien vahvistaminen.

Lainsäädäntö on kehittynyt sateenkaari-ihmisten oikeuksia vahvistavaan suuntaan. Viime vuosien merkittävimmät myönteiset askeleet ovat olleet kansalaisaloittein läpi ajetut tasa-arvoinen avioliittolaki ja äitiyslaki sekä usean hallituksen aikana valmisteltu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntö. Lakimuutokset eivät yksinään riitä turvaamaan oikeuksia, vaan on myös huolehdittava lakien tehokkaasta toimeenpanosta.

Sateenkaarinuorten tilanne on heikompi kuin muiden nuorten. Sateenkaari-ihmiset ovat säännöllisesti vihapuheen ja viharikosten uhreina, mutta suurin osa ei raportoi niitä poliisille. Julmaa vainoa pakenevien sateenkaari-ihmisten kynnys saada turvaa Suomesta on hyvin korkea ja he joutuvat pelkäämään turvallisuutensa puolesta myös Suomessa. Sateenkaariperheet ovat usein perhepolitiikan väliinputoajia. Kuntien yhdenvertaisuussuunnitelmissa on harvoin mitään konkreettisia toimia sateenkaari-ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta. Osa viranomaisista on haluttomia edistämään sateenkaari-ihmisten oikeuksia.

Viimeisen neljän vuoden aikana Suomen hallitus on ollut passiivinen edistämään sateenkaari-ihmisten oikeuksia. Räikein osoitus hallituksen piittaamattomuudesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi on ollut translain uudistamatta jättäminen. Samaan aikaan kuitenkin tasa-arvolaki on velvoittanut viranomaisia toimimaan sukupuolivähemmistöön kuuluvien syrjinnän poistamiseksi.

Vaadimme hallitukselta johtajuutta ja konkreettisia tekoja sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien edistämiseksi. On aika ottaa harppaus yhdenvertaisuuden toteutumiseksi sateenkaari-ihmisten arjessa.

Tänään kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5.2019,

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)
Amnestyn Suomen osasto
Demarinuoret
Dreamwear Club ry
Fem-R
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Helsinki Pride -yhteisö ry
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
H.O.T ry
Ihmisoikeusliitto
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
Lahden Seta Ry
Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY)
Meri-Lapin seta ry
Jyväskylän Seta ry
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)
Kainuun Seta ry
Kasary ry
Keskustanuoret
Oulu Pride ry
Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry
Regnbågsankan rf
Sateenkaariperheet ry
Saimaa Seta ry
Seta ry
Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Suomen Opiskelija – Allianssi – OSKU ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
Svensk Ungdom
Translasten ja -nuorten perheet ry
Trasek ry
Turun seudun Seta ry
Vaasan Seta ry
Vasemmistonuoret ry
Vasemmisto-opiskelijat ry
Vihreät nuoret

Sateenkaari-ihmisillä viitataan lesboihin, homoihin, bi-/panseksuaaleihin, aseksuaaleihin sekä trans-, muun- ja intersukupuolisiin ihmisiin.

Kuva: Aleksi Rinta-Kauppila, Seta ry:n kuvapankki