Helsingin Jyryn syyskokous 27.11.2019

07.11.2019

KUTSU

Helsingin Jyryn syyskokous

Aika: 27.11.2019 kello 18.00

Paikka: Jyryn kerho, Viides linja 3 A

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta
seuraavalle kalenterivuodelle;
5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet;
7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa
toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan
johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen
kokouksiin; sekä
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johtokunta ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

Lämpimästi tervetuloa!

Helsingin Jyryn johtokunta