Kansainvälisen Youlead-projektin käsikirja on valmistunut 

13.07.2022

International Youth Sport Camp

Tämänkertaisen projektikierroksen keskiössä olivat kansainvälisen nuorisoleirin idea ja käytänteet, leirien kehittäminen sekä leiritoimintaa ohjaavat yhteiset arvot. Käsikirjassa esiteltävät ideat esimerkkileireistä ovat tulleet projektissa mukana olleilta nuorilta itseltään.  

Nyt julkaistu käsikirja on yhteenveto projektin tuloksista. Se kertoo niistä arvoista, menetelmistä sekä ideoista, joiden perusteella kansainvälisiä nuorisoleirejä nähdään CSIT:n verkostossa tulevina vuosina kehitettävän. Perusta kansainvälisten nuorisoleirien sisällöistä on rakentunut vuoropuhelussa CSIT:n päättäjien ja nuorten välillä. Projektia ovat ohjanneet lisäksi useat ammattilaiset ympäri Euroopan. Ensimmäiset kansainväliset nuorisoleirit toteutetaan jo tänä kesänä Itävallassa ja Italiassa. Näistä ensimmäiseen on osallistumassa myös TUL:n edustus. Jatkoa tulee seuraamaan tulevina vuosina.  

Mikäli olet urheilujohtaja, valmentaja, seuratoimija, tai nuori ja omaat kiinnostuksen kansainväliseen verkostoitumiseen sekä nuorisoleirien järjestämiseen, käy tutustumassa projektin aikana luotuun materiaaliin.  

Alla olevan linkin takaa löydät yhteenvedon Youlead-projektin materiaaleista, jotka sisältävät mukana olleiden nuorten maakohtaiset ideat kansainvälisestä nuorisoleiristä sekä englanninkielisen käsikirjan aiheeseen tutustumiseksi.  

http://www.youaca.eu/international-youth-sport-camps/ 

Käsikirjasta on julkaistu myös versiot kunkin mukana olleen kansallisen osanottajaorganisation omalla kiellellä, jotta aiheeseen tutustuminen voidaan tehdä kaikille kiinnostuneille mahdollisemman helpoksi. Suomenkielisiä versioita käsikirjasta on saatavilla heti kesälomien jälkeen sähköisinä sekä paperisina versioina TUL:n keskustoimistolta. 

Parhain kesäterveisin  
Anu Rajajärvi & Riku Ahola 
Youlead-projektin puolesta