Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n syyskokoukseen

31.10.2023

KUTSU Helsingin Jyryn syyskokoukseen
Aika: 16.11.2023 kello 18
Paikka: Jyryn kerho, Viides linja 3 A

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta
seuraavalle kalenterivuodelle;
5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet;
7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa
toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan
johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen
kokouksiin; sekä
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.
Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena johtokunnalle
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä
johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johtokunta ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun.

Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen
lausunto.

Johtokunta