Kokouskutsu: Helsingin Jyryn syyskokous

03.11.2020

Helsingin Jyryn jäsenille

Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n syyskokoukseen 18.11.2020 klo 18.00

Helsingin Jyry ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 18.11.2020 klo 18 alkaen. Paikkana on Malmin Työväentalo, Takaniitynkuja 9, Malmi, 00780 Helsinki. Kokouksessa käsitellään Helsingin Jyry ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset syyskokousasiat.

Tervetuloa!

Helsingin Jyryn johtokunta

Kutsussa mainitussa sääntöjen 6 §:n syyskokousta koskeva kohta on seuraava:

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;

3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;

4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle vuodelle;

5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;

6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet;

7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseksi;

9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.