Kokouskutsu: Tampereen Sisun vuosikokous

10.11.2020

Aika:  tiistaina 24.11.2020 klo 17.00

Paikka: Tesoman hyvinvointikeskus, Tesomankatu 4, 33300 Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokoukselle kuuluvat asiat:

  • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
  • vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle
  • vahvistetaan hallituksen/johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot
  • valitaan hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituksen/johtokunnan jäsenet
  • valitaan tilintarkastajat
  • päätetään hallituksen/johtokunnan avuksi asetettavista ja hallituksen/johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä päätetään niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle/johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen
  • valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä
  • käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen.

Tampereen Sisu ry:n johtokunta