Kokouskutsu: Työväen Urheiluliiton Yleisurheilun Tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous

09.09.2020

Työväen Urheiluliiton Yleisurheilun Tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 22.09 klo 1 7:00 alkaen Microsoft Teams etäkokouksena.

Liity kokoukseen etäyhteydellä tästä!

KOKOUKSEN ETÄKÄYTÄNNÖT

1. Etäyhteydellä puheenvuoroa pyydetään kokouksessa kirjoittamalla Teamsin viestiosioon. Selkeintä on kirjoittaa ”puheenvuoropyyntö”.

2. Puheenvuorot jaetaan kokouksen puheenjohtajan toimesta.

3. Mikäli osallistujalla ei ole mahdollisuutta puheenvuoroon mikrofonin avulla (esim. tekninen vika) voi hän kirjoittaa viestiosioon myös ”puheenvuoropyyntö, kirjallinen”. Kirjallisen puheenvuoron voi tämän jälkeen kirjoittaa välittömästi viestiosioon, jolloin se tulee käsitellyksi mahdollisimman pikaisesti. Kirjallisten puheenvuorojen käyttöä tulee kaikilta osin välttää.

4. Etäosallistujien mikrofonit tulee pitää suljettuina muutoin, kun käytettäessä puheenvuoroa.

5. Etäosallistujien tulee välttää kameran käyttöä, jotta yhteys ei ainakaan tästä syystä ruuhkaudu.

6. Äänestystilanteet:

Avoin äänestys: kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri antaa vuorotellen vuoron jokaiselle kokoukseen osallistuvalle, joka pyynnöstä ilmoittaa kantansa. Ääntenlaskijat kirjaavat äänet ylös.

Suljettu lippuäänestys: osallistujat lähettävät äänensä tekstiviestillä jommallekummalle ääntenlaskijoista. Ääntenlaskijat kirjaavat äänet ylös.

7. Etänä kokoukseen osallistuvien tulee testata hyvissä ajoin ennen kokousta, että heidän laitteensa toimivat ja että kokoukseen liittyminen onnistuu.

Microsoft Teams -ohjelman käyttöohjeen löydät täältä!

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.

Kokouksen esityslistaan voit tutustua täältä!

Lisätietoa kokouksesta Antti Kempas, antti.kempas@tul.fi , 0503375942

9.9.2020
Työväen Urheiluliiton Yleisurheilun Tuki ry hallitus