Liikettä liikkeessä-seminaari Kemissä

02.05.2024

Hannu Itkonen luennoimassa, taustalla dia, jossa esitellään TUL:n strategia.

TUL:n Lapin piiri oli yhteistyössä toteuttamassa korkeatasoista seminaaria Kemin kulttuurikeskuksessa lauantaina 27.4.2024, jonka toisena järjestäjänä toimi Kemin Työväen Yhdistys. Teeman mukaisesti seminaarissa käsiteltiin työväen urheilu- ja liikuntaseurojen ja järjestöjen merkitystä kasvattajana ja kehittäjänä. Myös vaikutusta työväenliikkeen muiden lohkojen toimintoihin käsiteltiin.

Luennoitsijoiksi oltiin saatu asiantuntijoita sekä kasvatustieteestä että liikuntasosologiasta.

Avauspuheenvuoron piti KTY:n puheenjohtaja Sisko Korrensalo, joka puhui liikunnan merkityksestä ja liikkumattomuuden hinnasta. Päivän musiikkiesityksestä vastasi Meri-Lapin musiikkiopiston Kemi -kvartetti, jonka nuoret esittivät jousisoittimilla muutaman kauniin kappaleen. Musiikkiopiston rehtori Karri Perälä kertoi omassa puheenvuorossaan muun muassa musiikin ja liikunnan tai urheilun yhdistämisestä eli monipuolisuuden merkityksestä harrastamisessa. 

Musiikki ja liiikunta eivät ole siis toisiaan poissulkevia, vaan kuuluvat kulttuurin ylläpitämiseen ja tarjoavat monipuolisuutta sekä rikastuttavia kokemuksia ja sitä paljon puhuttua yhteisöllisyyttä.

Liikuntasosiologian emeritussprofessori Hannu Itkosen aiheena oli urheilu ja liikkuminen työväen perheessä eli Suomen Työväen Urheiluliitossa. Historiankatsaus sai pohtimaan tämän päivän liikkumista. Hannu totesi, että 1970-1980 luvulla TUL järjesti laadukasta järjestökoulutusta, ja huippuvalmentajia valmistui kyseisistä koulutuksista. 2000-luvulla siirryttiin hyvinvoinnin edistämiseen ja 2010-luvulla webinaarit tulivat jäädäkseen koronan vauhdittaessa ilmiötä. Webinaarit, some ja sähköinen viestintä eivät kuitenkaan korvaa kasvokkain tapahtuvia tilaisuuksia. Suora lainaus Hannulta: ”Toisen pärstän näkeminen aiheuttaa vääjäämättä keskustelun tarpeen”. 

Näin tapahtui myös lauantain seminaarissa, jossa vetäjänä toiminut Johanna Virsunen joutui ”kellokallena” tiivistämänään ja stoppailemaan puheenvuoroja.

Kasvatustieteen tohtori Seppo Kilpiäinen oli valinnut aiheeksi luokkakäsitteet ja niiden vaikutus urheiluun, liikuntaan ja yleensäkin terveyteen ja hyvinvointiin. Harrastamisen hinnan ollessa nykyään korkea, osalla lapsista ja nuorista ei ole mahdollisuuksia harrastaa haluamaansa lajia, kuten ei ole ollut aiemminkaan, jolloin se näkyi luokkaeroissa. Ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttaa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus, jolla on taas suora vaikutus liikkumiseen ja urheilusuorituksiin. Seppo kertoi filosofi Karl Popperin kolmesta maailmasta, jotka ovat keho (fyysinen), mieli (psyykkinen) ja suhde (sosiaalinen). Näiden kolmen ”maailman” ollessa tasapainossa, ihminen voi hyvin.

Kolmas esiintyjä kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä puhui liikunnan riemusta ja onnen lähteestä jokaiselle. Hän kertoi omasta taustastaan jalkapalloilijana, mainiten muun muassa olleensa vuoden 1961 jalkapallon tekniikan Suomen mestari. Hänen mielestään liikunnan ja urheilun tulee olla hauskaa, iloista toimintaa. Kilpailu ja menestyminen tulee mukaan, jos on tullakseen. Liikuntaan ja muuhunkin toimintaan keskittyminen saa ihmisen niin sanottuun ”flow”-tilaan, jossa ihminen on täysin uppoutunut ja keskittynyt tekemäänsä toimintaan. Ympäristö ja aika unohtuvat ja ollaan täysin keskittyneitä siihen hetkeen, mitä ollaan tekemässä. Urheilu ja myös musiikki voivat auttaa saavuttamaan flown!

Teksti ja kuvat: Pirkko Pehkonen, TUL:n Lapin piirin toiminnanjohtaja