Kokouskutsu: Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n valtuuston kevätkokous

13.04.2024

Kokouskutsu

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 25.5.2024 klo 14.00 alkaen Scandic Grand Central Helsingin tiloissa, osoitteessa Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki.

Kokoukseen suositellaan vahvasti osallistumista etäyhteydellä.

 1. Etäyhteydellä puheenvuoroa pyydetään kokouksessa kirjoittamalla Teamsin viestiosioon – selkeintä on kirjoittaa ”puheenvuoropyyntö”.
 2. Puheenvuorot jaetaan kokouksen puheenjohtajan toimesta.
 3. Mikäli osallistujalla ei ole mahdollisuutta puheenvuoroon mikrofonin avulla (esim. tekninen vika) voi hän kirjoittaa viestiosioon myös ”puheenvuoropyyntö, kirjallinen”. Kirjallisen puheenvuoron voi tämän jälkeen kirjoittaa välittömästi viestiosioon, jolloin se tulee käsitellyksi mahdollisimman pikaisesti. Kirjallisten puheenvuorojen käyttöä tulee kaikilta osin välttää.
 4. Etäosallistujien mikrofonit tulee pitää suljettuina muutoin, kun käytettäessä puheenvuoroa.
 5. Etäosallistujien tulee välttää kameran käyttöä, jotta yhteys ei ainakaan tästä syystä ruuhkaudu.
 6. Äänestystilanteet:
 • Avoin äänestys: kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri antaa vuorotellen vuoron jokaiselle kokoukseen osallistuvalle, joka pyynnöstä ilmoittaa kantansa. Ääntenlaskijat kirjaavat äänet ylös.
 • Suljettu lippuäänestys: osallistujat lähettävät äänensä tekstiviestillä jommallekummalle ääntenlaskijoista. Ääntenlaskijat kirjaavat äänet ylös.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaiset kokousasiat ja muut esityslistan mukaiset asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
 5. Kokoussääntöjen hyväksyminen
 6. Kokouksen työjärjestys
 7. Toimintakertomus 2023
 8. Tilinpäätös 2023 ja tilintarkastuskertomus
 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 10. Hallituksen jäsenten vaihtaminen tarvittaessa
 11. Valtuustolle tehdyt esitykset
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

TUL ry:n voimassa olevat säännöt

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Hallitus

Lasse Mikkelsson
Puheenjohtaja

Jari Rantala
Valtuuston puheenjohtaja

Riku Tapio
Pääsihteeri