Pekka Saarnion muistokirjoitus

09.04.2020

Alkujaan Alppilan kundi ja sittemmin Roihuvuoreen kotiutunut helsinkiläinen toimittaja Saarnio tunnettiin julkisuudessa erityisesti toimistaan politiikassa. Pekka edisti yhteisiä asioita Helsingin kaupunginvaltuustossa kuutena eri vuosikymmenenä sekä toimi Vasemmistoliiton kansanedustajana yhden kauden ajan yhdeksänkymmentäluvun loppussa. Hänet tunnettiin erityisesti vähempiosaisten puolustajana. Lasten koulutus, perheiden yhtäläiset elinmahdollisuudet sekä iäkkäiden kunnioitus ja arvokas hoito olivat lähellä hänen sydäntään. Pekka oli aktiivinen eri järjestöjen toiminnassa ja lukuisista luottamustoimistaan yhtenä mieleisimmistä hän piti juuri Kullervon puheenjohtajuutta.

Saarnio toimi Kullervon puheenjohtajana yhtäjaksoisesti 26 vuoden ajan. Vuodesta 1986 alkanut pesti jatkui aina vuoteen 2012, jonka jälkeen Pekka jatkoi vielä vuoden varapuheenjohtajana, kunnes siirtyi seurasta ansaitulle “eläkkeelle”. Ajanjaksolle mahtuu kahdeksankymmentäluvun lopun junioritoiminnan kulta-aika, yhdeksänkymmentäluvun alun Suomen lama sekä vuosituhannen taitteen Kullervon uusi tuleminen. Koko puheenjohtajuuden ajan Pekan perusmalli seuran toiminnalle oli, että Kullervon tehtävä on tarjota harrastusmahdollisuus mahdollisimman monelle. Näin ollen seuran jäsenmaksut ja muut kustannukset tuli pitää kohtuullisina, jotta raha ei muodostuisi osallistumisen esteeksi. Kullervon tarkoitus ei ollut kasvattaa varallisuutta vaan toimia liikunnan ja mielekkään toiminnan mahdollistajana. Tätä ohjenuoraa seurataan Kultsissa yhä tänäkin päivänä.

Vuonna 1919, vain kuukausi Työväen Urheiluliiton jälkeen, perustettu Helsingin Kullervo juhli satavuotista taivaltaan viime syksynä Helsingin työväenopistolla ja Brahenkentällä. Valitettavasti kunniapuheenjohtaja Saarnio ei heikentyneen kuntonsa takia pystynyt osallistumaan juhliin. Sanomattakin on selvää, että Pekan merkitys seuran historiassa on valtava. Hänen sinnikkyytensä ja työnsä ovat luoneet pohjan nykymuotoisen Kultsin toiminnalle.

Seuratoiminnan ja politiikan lisäksi Pekka Saarnio toimi TUL:n Suur-Helsingin piirin hallituksessa vuosina 1999-2011. Tästä työstä hän sai TUL:n kultaisen ansiomerkin vuonna 2009.

Koko seuran puolesta, kiitos kaikesta tekemästäsi työstä sekä Kultsin että stadilaisten ja stadilaisen liikunnan eteen, Pekka. Lepää rauhassa!

– Helsingin Kullervo