Ennakkoilmoitus: TUL Tampereen piirin piirikokous

25.02.2022

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Tampereen piiri ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN PIIRIKOKOUS

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat, joita ovat mm.

  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  • Valitaan seuraavalle kolmen vuoden kaudelle piirivaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja piirivaltuuston muut varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
  • Valitaan seuraavalle kolmelle vuodelle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet.
  • Valitaan piirijärjestön edustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajat liiton sääntömääräiseen liittokokoukseen Helsinkiin 18.6.2022.
  • Käsitellään piirikokoukselle esitetyt ja muut esille tulevat asiat.
    Seurat voivat tehdä piirikokoukselle 6 §:n mukaisesti esityksiä, jotka on lähetettävä kirjallisesti piirihallitukselle lausuntoa varten 12.3. mennessä.

Seurojen edustajat kokoukseen

Seurat saavat lähettää edustajiaan kokoukseen sääntöjen 8 § määräämällä tavalla (yksi edustaja jäsenmäärän alkavaa 200 varsinaista jäsentä kohti. Jäsenmäärä lasketaan edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan siten, että huomioon otetaan vain jäsenseuran varsinaiset jäsenet). Seuran edustajalla tulee olla seuran valtakirja, jonka toivomme toimitettavan ennakkoon.

Esitykset piirikokoukselle

Seurat voivat esittää henkilöitä piirihallitukseen, piirivaltuustoon sekä liittokokousedustajiksi.

Valtakirjat sekä esitykset 27.3.2022 mennessä

Pyydämme seuroja lähettämään edustusvaltakirjat sekä henkilöesitykset ennakkoon 27.3.2022 mennessä. Nämä ovat mahdollista esittää myös kokouksessa, mutta toivomme valtakirjat sekä esitykset ennakkoon. Helpoin tapa on toimittaa nämä alta löytyvillä sähköisillä lomakkeilla. Alta löytyy myös tulostettavat lomakkeet, jotka voi toimittaa postitse tai sähköpostitse.

Sähköisesti täytettävät lomakkeet:

Piirikokouksen edustajat, valtakirja
Seuran henkilöesitykset piirikokoukselle
Seuran esitykset liittokokousedustajiksi

Tulostettavat lomakkeet

Piirikokousvaltakirja
Seuran henkilöesitykset piirikokoukselle
Seuran esitykset liittokokousedustajiksi

Tulostettavat lomakkeet voi toimittaa postitse tai sähköpostitse:
TUL Tampere, Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere
tampere@tul.fi

TUL:n Tampereen piirin hallitus
Heikki Salonen, puheenjohtaja