Helsingin Jyry ry:n 120-juhlavuosikokous

24.02.2022

Helsingin Jyry 120 juhlavuosikokous.

Aika: Torstai 16.3.2022 klo 16–18.00
Paikka: Urheilumuseo, Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, Helsinki.

Ilmoittautuminen: Sähköpostitse maarit.ahola@hotmail.com

Juhlakokouksen avaa Jyryn puheenjohtaja Lasse Tynkkynen. Åbo Akademin suomen kielen professori Urpo Nikanne kertoo ”Mikä Jyry on”. Tilaisuudessa jaetaan myös Jyryn ansiomerkit ja kutsutaan kunniajäsenet.

Asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
5. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin valinta
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
7. Johtokunnan kertomus seuran toiminnasta vuodelta 2021;
8. Vuoden 2021 tilinpäätöksen esittely ja tilintarkastajien lausunto;
9. Tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 johtokunnalle
10. Seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
11. Seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille
12. Seuran koollekutsumistapa seuran sääntöjen 9 §*:n edellyttämällä tavalla
13. Kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat
14. Kokouksen päättäminen *Sääntöjen 9 §: ”Johtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko 1) kirjeitse tai 2) ilmoituksena Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa taikka 3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.