Kokouskutsu: TUL Savon piiri ry:n ylimääräinen piirikokous

12.01.2022

Suomen Työväen Urheiluliitto Savon piiri ylimääräinen piirikokous.

TUL Savon piiri ry:n ylimääräinen piirikokous pidetään tiistaina 25.1.2022 klo 17.30, osoitteessa Relanderinkatu 44, 78200 Varkaus (Würth:n kokoustila).

Kokouksessa käsitellään TUL:n Savon piirin sääntömuutos ja piirin lakkauttaminen.

Seurat voivat lähettää edustajia kokoukseen sääntöjen 8 §:n mukaisesti siten, että jokainen edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksanut seura voi lähettää yhden (1) edustajan kutakin jäsenmääränsä (varsinaiset jäsenet, yli 15 v.) alkavaa kahtasataa varsinaista jäsentä kohti, kuitenkin enintään kuusi (6) edustajaa.

Kokoukseen voi ja suositellaan osallistumaan Teams -etäyhteyden kautta. Ohjeet etäyhteyden käyttöön lähetetään ilmoittautuneille.

Allekirjoitetut edustajavaltakirjat toimitetaan skannattuna/postitse Jyväskylän aluetoimistolle 21.1.2022 mennessä.

Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon 21.1.2022 mennessä viestillä osoitteeseen johanna.nekkonen@tul.fi tai 050 3448270.


TUL:n Savon piiri ry:n hallitus


Pekka Hahl                               Juha Kauppinen
puheenjohtaja                          varapuheenjohtaja

TUL Järvi-Suomi ry

Keski-Suomi – Pohjois-Karjala – Savo yhteistyötä

TUL Järvi-Suomi ryon kolmen piirin, Karjalan, Keski-Suomen ja Savon yhteistoiminta-alue, missä toimintoja on yhdistetty kattamaan koko aluetta aiemman piirikohtaisuuden sijaan. Aluejärjestön toimialueena on Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat.

Tulevien piirien lakkautumisten myötä piiritoiminnot sulautetaan Järvi-Suomen toimintoihin siten, että jäsenseuroja pystytään palvelemaan entistä paremmin uudelleen organisoimalla hallinnollisia rakenteita. Seurojen palvelut pysyvät ennallaan ja seurat ovat jäsenenä TUL Järvi-Suomeen ja sen kautta TUL ry:n.

Etäosallistumisen suhteen noudatetaan seuraavia ohjeita:

  1. Etäyhteydellä puheenvuoroa pyydetään kokouksessa kirjoittamalla Teamsin viestiosioon. Selkeintä on kirjoittaa ”puheenvuoropyyntö”.
  2. Puheenvuorot jaetaan kokouksen puheenjohtajan toimesta.
  3. Mikäli osallistujalla ei ole mahdollisuutta puheenvuoroon mikrofonin avulla (esim. tekninen vika) voi hän kirjoittaa viestiosioon myös ”puheenvuoropyyntö, kirjallinen”. Kirjallisen puheenvuoron voi tämän jälkeen kirjoittaa välittömästi viestiosioon, jolloin se tulee käsitellyksi mahdollisimman pikaisesti. Kirjallisten puheenvuorojen käyttöä tulee kaikilta osin välttää.
  4. Etäosallistujien mikrofonit tulee pitää suljettuina muutoin, kun käytettäessä puheenvuoroa.
  5. Äänestystilanteet:
  • Avoin äänestys: kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri antaa vuorotellen vuoron jokaiselle kokoukseen osallistuvalle, joka pyynnöstä ilmoittaa kantansa. Ääntenlaskijat kirjaavat äänet ylös.
  • Suljettu lippuäänestys: osallistujat lähettävät äänensä tekstiviestillä jommallekummalle ääntenlaskijoista. Ääntenlaskijat kirjaavat äänet ylös.