TUL:n Nuorisovaliokunta linjasi toiminnan uusista suuntaviivoista Pajulahdessa

14.09.2021

Kokousviikonlopun aikana julkaistiin Suomen Yleisradion toimesta Anna Näverin ja Jussi Jäkälän artikkeli, joka käsitteli korona-aikaa ja sen aiheuttamia ongelmia lasten liikkumisessa. Artikkelin mukaan harrastetoiminnasta on pudonnut jopa 20 000 lasta pois. Artikkelissa haastatellun UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin mukaan on koulujen, vanhempien, urheiluseurojen sekä järjestöjen yhteinen tehtävä saada lapset taas mukaan liikkumaan urheiluseuroihin.

TUL:n nuorisovaliokunta puoltaa uudessa toimintasuunnitelmassaan Vasankarin näkemystä. Nuorisovaliokunnan mukaan on maahamme luotava uusi seuratoimijan polku, jonka alkupiste on viimeistään alakouluiässä luotava elämänmittainen innostus liikuntaan. Seuratoimijan polussa lapsi ja nuori eivät jää ainoastaan liikuntapalveluiden kuluttajiksi, vaan ottavat asteittain itse vastuuta liikkuvan elämänmuodon kautta itsestään ja ympäristöstään.

Nuorisovaliokunta lähtee uudessa toimintasuunnitelmassaan tukemaan seuratoiminnan polun syntyä. Lähtökohtana on valiokunnan kohdennettu toiminnallinen tuki paikallisten seurojen, vanhempien ja opetustoimen yhdessä suunnittelemille liikunnallisille päiville, joissa lajikokeilujen sekä matalan kynnyksen liikunnan kautta houkutellaan alakouluikäisiä lapsia mukaan paikallisiin liikuntaseuroihin. Tapahtumat toteutetaan yhdessä kansallisten ja kansainvälisten liikunnan teemapäivien sekä -viikkojen yhteydessä. Lähtökohtana ovat paikalliset urheiluseurat ja heidän lajivalikoimansa sekä osaamisvahvuutensa. Tapahtumat voivat olla näin hyvinkin erimuotoisia riippuen seurojen toisistaan poikkeavista osaamisprofiileista ympäri Suomen.

Toimintatapahtumien yhteydessä järjestetään koulutuksia muun muassa leiriohjaamisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja seuratoiminnan osilta, sekä kannustetaan paikallisia jo aktiivisia nuorisotoimijoita mukaan liiton tarjoamaan Nuoret Päättäjät -koulutukseen. Jo liiton koulutuksessa mukana olleet nuoret sitoutetaan taasen tapahtumien järjestämisen kautta kouluttamaan sekä kannustamaan vertaisohjaajina uusia toimijoita mukaan, rakentaen vahvaa nuorisoverkostoa. Verkosto tekee jatkossa yhteistyötä myös TUL:n kumppanuusjärjestöjen kautta kansainvälisellä tasolla, lähimpien yhteistyökumppanien löytyessä naapurimaasta ja Eesti Kalevin toimijoista.

Etsimme jo nyt paikaillisia seuroja kumppaneiksemme uudenlaisen toiminnan kehittämiseen. Ole rohkeasti yhteydessä!

Lisätietoa:
Riku Ahola                                                 
Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja
0440201234               


Jarkko Tenkula
Liiton nuorisovastaava
0443555919