Vuosikokouskutsu: Tampereen Sisu ry

05.08.2020

Aika: 19.8.2020 klo 17.00

Paikka: Westeri liikekeskus (Tesoman hyvinvointikeskus), Tesomankatu 4 A, 33310 Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokoukselle kuuluvat asiat:
• esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
• esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
• valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
• johtokunta esittää sääntömuutoksen
• käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
• päätetään seuran koollekutsumistavasta sekä
• käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen,
Tampereen Sisu ry:n johtokunta

Lisätietoja: Christa Uuramo, puheenjohtaja: 050 3366351