Ensimmäinen vuosi takana – mitä sinä toivot TUL:n tasa-arvovaliokunnalta?

19.12.2023

Tässä tekstissä esittäytyy syksyllä 2022 kautensa aloittanut tasa-arvovaliokunta, joka on toiminut tehtävässään pian vuoden verran.

Valiokuntamme ensimmäiseen vuoteen on sisältynyt liiton Eettisen ohjeiston päivittäminen sekä soveltavan liikunnan Meidän sportti -viestintätempauksen käynnistäminen. Työstämme verkkokoulutusta tapahtuman häirintäyhdyshenkilönä toimimisesta. Tarve koulutukselle on noussut seuroista ja kannustammekin kaikkia jäsenseurojamme tutustumaan siihen, kun koulutus julkaistaan vuoden 2024 alussa.

Nyt kun olemme päässeet hyvään vauhtiin, haluaisimmekin kuulla, mitä juuri sinä toivot tasa-arvovaliokunnalta. Polttaako mieltäsi aihe, josta meidän tulisi viestiä? Keksitkö loistavan tapahtumaidean tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen? Toivotko valiokunnalta ohjeistoa tai kannanottoa? Ota meihin yhteyttä tällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteella aino.nevalainen@tul.fi .

Toiveisiinne vastaavat valiokuntamme jäsenet. Seuraavaksi tutustumme heihin ja kuulemme heidän ajatuksistaan ja suunnitelmistaan valiokuntakaudelle.

Tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Satu Järvinen (vasemmalla)

Tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Satu Järvinen Viialan Pyrystä Tampereelta pitää erityisen tärkeänä liikunnan saavutettavuutta – liikkuminen hyvässä seurassa kuuluu kaikille!

Sadun tavoitteena on lisätä liikuntakentän moniäänisyyttä.

”Nyt jos koskaan meidän tulee nostaa esiin, että liikunnan pariin ovat tervetulleita kaikki eikä syrjinnälle voi antaa yhtään tilaa. Meidän tulee aktiivisesti pyrkiä rikkomaan toisia ulos sulkevia rakenteita ja luoda tilalle toimintatapoja, joiden kautta liikunta ja urheilu seuroissa on saavutettavaa mahdollisimman monille. Meidän tulee myös aikaisemmassa vaiheessa antaa tilaa nuoremmille tulla mukaan päättäviin tahoihin ja rikastuttaa toimintaa ylisukupolvisen päätöksenteon ja yhteistyön kautta.”

TUL:n seuroissa tehdään hienoa työtä liikunnan ja tasa-arvon edistämiseksi. Satu kannustaakin seuroja nostamaan saavutuksiaan esiin ja jakamaan hyviä toimintamallejaan. ”Hankalissa tilanteissa tasa-arvovaliokunta toimii tukena ja auttaa eteenpäin, joten meihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Tehdään yhdessä TUL:stä liikuntakulttuurin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä!”

Tasa-arvovaliokunnassa toisella kaudellaan vaikuttava Paula Heinonen Mäntän Valosta Tampereella kertoo, että tasa-arvo on hänelle henkilökohtaisesti tärkeä asia: ”Kun tuli mahdollisuus päästä tasa-arvovaliokunnan toimintaan mukaan, otin sen avoimin mielin vastaan.”

Valiokunnan toiminnassa Paulalle läheinen teema on etenkin lasten ja nuorten yhdenvertainen kohtelu sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

”Tälle kaudelle tavoitteena on saada omalta osaltani alueille lisää tietoa tasa-arvoisesta ja yhdenmukaisesta toiminnasta”, Paula linjaa.

Kolmannetta kauttaan tasa-arvovaliokunnassa vaikuttava Merja Loukonen Liedon Lujasta Varsinais-Suomesta lähti alunperin mukaan valiokuntaan, sillä halusi tutustua siihen tasa-arvotyöhön, jota liitossa tehdään. ”Lisäkausille halusin, koska minusta oli tärkeätä nähdä sen työn jatkuvuus, jota aiemmilla kausilla tehtiin”, Merja kertoo.

”Itselle tärkeä teema on ikäryhmien tasa-arvoisuus. Erityisesti se, että lapsia ja nuoria kohdellaan tasavertaisesti aikuisten maailmassa heidän ikäkaudelleen sopivasti. Lisäksi taloudellinen tasa-arvo on tärkeä – kaikissa liikkujaryhmissä.”

Merjan tavoite tällä valiokuntakaudelle on on tuoda oman piirin alueelle tasa-arvokoulutusta sekä seuroihin pohdintaa ja keskustelua asioista.

TUL:n Lapin piirin toiminnanjohtaja Pirkko Pehkonen

TUL:n henkilöstöä tasa-arvovaliokunnassa edustaa Lapin piirin toiminnanjohtaja Pirkko Pehkonen.

Pirkolla on pitkä ja monipuolinen kokemus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä: ”Olen ollut ta-valiokunnassa ollessani liittovaltuutettuna vuosina 2010-2019, koska olen työskennellyt mm. pakolaistyöntekijänä ja maahanmuuttohankkeen projektipäällikkönä ja nähnyt työssäni paljonkin syrjintää. Olen tehnyt myös TUL:n henkilöstölle tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joka vaaditaan määrätyn henkilömäärän täyttävälle työyhteisölle. Olen ollut mukana tekemässä TUL:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelmaa sekä päivittämässä sitä vuonna 2020. Olen myös mukana TUL:n edustajana Lapin AMK:n SWOST-hankkeessa sekä vapaaehtoisena työn ulkopuolellakin eri järjestöissä, joissa yhdenvertaisuus on iso osa toimintaa. Toimin myös työsuojelutoimijana, jossa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo nousevat esille jatkuvasti. Toimin myös eri tapahtumien häirintäyhdyshenkilönä ja vien sen tiedon tärkeyttä muuallekin. Koen olevani joltain osin asiantuntija näissä asioissa.”

Itselleen läheisimmiksi teemoiksi Pirkko nostaa alueellisen yhdenvertaisuuden, sukupuolten tasa-arvon sekä maahanmuuttoon liittyvät kysymykset.

”Tavoitteeni tälle vuodelle on saada tärkeää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiaa vietyä seuroihin, jotta siitä tulisi arkipäiväinen asia.”

Valiokunnassa toimii lisäksi ensimmäistä kauttaan Kai Kaartinen Helsingin Urheilusukeltajista Uudellamaalla. Kaille seuratoiminnassa on erityisen tärkeää soveltavan liikunnan edistäminen.

Tasa-arvovaliokunnan esittelijä-sihteerinä toimii TUL:n hallinnon koordinaattori Aino Nevalainen.

”Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat minulle ehdottoman tärkeitä, ja haluan olla mukana edistämässä niitä hyvässä porukassa”, Aino kertoo.

Ainolle erityisen läheisiä teemoja yhdenvertaisuustyössä ovat rasisminvastaisuus sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistäminen.

Ainon tavoite valiokuntakaudella on lisätä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusten hyödyntämistä tulkouluttaa.fi -verkkokoulutusalustalla. ”Sieltä löytyy todella paljon tietoa ja käytännön keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseen seuratoiminnan arjessa”, Aino vinkkaa.

Hallituksen edustajana valiokunnassa toimii Tuomo Laine.