Harjoittelijan tarina: Lauri Kurkinen

08.12.2022

Loppukeväästä 2022 kuulin opinahjoni Jyväskylän Ammattikorkeakoulun suunnalta, että JAMK ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ovat käynnistämässä yhteistyötä. Yhteistyön ensimmäisenä muotona oli, että JAMKin sporttilinjan opiskelijoille olisi tarjolla työharjoittelu mahdollisuus TUL:ssä.  

Ensimmäisenä oli vaan selvitettävä, että mitähän ihmettä TUL nykyään tekee? Liitto oli itselleni ajatuksen tasolla tuttu menneisyyden kamppailuista suomalaisessa urheilukentässä yhtenä isoista tekijöistä, mutta nykytila oli hämärän peitossa. Tutustuttuani tarkemmin liiton toimintaan ja tarkoitusperiin kiinnostukseni kasvoi entisestään. Näin, että TUL:lla oli yhä tärkeä asema liikunnan mahdollistajana kaikille sekä rooli yhteiskunnallisena keskustelija suomalaisen liikunnan tulevaisuutta ajatellen. Vaikka omat opintoni olivat keskittyneet pitkälti urheilun ja liikunnan kaupalliseen puoleen, olivat omat kiinnostuksen kohteeni enemmän järjestö puolella. Omassa ajatusmaailmassani liikunnalla on suuri yhteiskunnallinen ulottuvuus niin terveyden perustana kuin sosiaalisen kanssakäymisenkin mahdollistajana ja näiden kahden pilarin myötä ihmisten hyvinvoinnin luojana.

Pidän itseäni enemmän puhujana kuin kirjoittajana, joten hakemuksen lähettämisen sijasta päätin tarttua ensin puhelimeen ja soitin avoinna olevasta harjoittelupaikasta liiton Pääsihteeri Riku Tapiolle. Hetken keskusteltuamme kutsui Riku minut toimistolle jatkamaan keskustelua ja tämä tapaaminen lopulta johti työharjoitteluun, jonka aloitin lomakauden päätyttyä elokuun toisella viikolla.

Kilpailujärjestämistä, jäsenrekisteriä, messuja ja tapahtumatuotantoa
Aikaisempi työkokemukseni urheilun ja liikunnan parissa oli pitkälti keskittynyt tapahtumiin niin tutkimuksen kuin järjestämisenkin tasolla. Tätä kokemustani pääsinkin heti alkuun hyödyntämään, kun elokuun lopulla olimme mukana järjestämässä kansainvälisiä CSIT:n uinnin mestaruuskisoja Oulussa. Omana roolinani oli avustaa tapahtuman järjestelyissä sekä toteuttaa tapahtumatutkimusta kisoihin eri rooleissa osallistuville ihmisille.

Harjoitteluni aikana pääsin monipuolisesti tekemään erilaisia työtehtäviä ja se tekikin harjoittelustani erityisen mielenkiintoisen. Oulun kisojen jälkeen isompina projekteina oli piirien avustaminen jäsenseurarekisterin ylläpidon kanssa sekä ikäihmisten lihaskuntoon keskittyneen hyvinvointipäivän suunnittelu, organisointi ja toteuttaminen Espoonlahden Fressi hyvinvointikeskuksella. Tutuksi tuli myös messuilla edustaminen ja siellä tapahtuma- sekä koulutustarjonnan esittely, seminaarien ja koulutusten järjestämisessä avustaminen sekä yleiset toimiston työtehtävät.

Oman osaamisen vahvistuminen
Kuluneen neljän kuukauden aikana koen oppineeni paljon lisää suomalaisesta liikuntakentästä ja erityisesti sen sisällä toimivasta laajasta skaalasta erilaisia seura- ja yhdistystoimijoita. Uskon, että tämä lisääntynyt tietämys auttaa itseäni tulevaisuudessa toimimaan yhä paremmin liikunnan parissa, kun ymmärrän ja näen ympärilläni yhä enemmän erilaisia yhteistyön ja kehittämisen mahdollisuuksia. Oma osaamiseni liikunnan ja urheilun erilaisten tapahtumien toteuttajana on myös vahvistunut suuresti ja tästä olen erityisen iloinen. Koska itselleni liikunnan ja urheilun sosiaalinen ulottuvuus korostuu vuosi vuodelta yhä enemmän, joten mikä onkaan parempi tapa tuoda ihmisiä yhteen kuin iloinen liikunnallinen tapahtuma, joka voi ilmentyä lukuisilla erilaisilla tavoilla kohderyhmän mukaan.

Vastuuta ja dialogia
Heti alusta alkaen minut otettiin hyvin mukaan työyhteisön jäseneksi ja välittömästi ytimekkään perehdytyksen jälkeen koin saavani tehtäviä ja vastuuta, joita toteuttaa innokkaana. Työyhteisönä TUL on matalan hierarkian organisaatio, jossa apua saa pyydettäessä ja kenen tahansa kanssa asioista on mahdollista keskustella. Varsinkin mahdollisuus dialogiin ja mielipiteiden esittämiseen on ollut itselleni tärkeää, koska uskon että kaikki meistä voivat oppia toisiltaan ja tehdä töitä paremmin yhdessä, kunhan ihmiset uskaltavat jakaa mielipiteitään oikeissa hetkissä.  

Lauri Kurkinen
TUL:n projektiharjoittelija syksy 2022