Jätä esityksesi TUL:n lajijaostoihin ja lajien yhdyshenkilöiksi

01.09.2022

TUL:n hallitus on päättänyt liittokokouskaudelle 2022-2025 perustettavista jaostoista sekä lajien yhdyshenkilöistä ja pyytää esityksiä niiden jäseniksi piireiltä, seuroilta, muilta organisaatioilta ja yksityishenkilöiltä. 

Seurojen tai muiden tahojen, henkilöiden itsensä esitykset tai muiden yksityishenkilöiden esitykset toimitetaan viimeistään sunnuntaina 25.9. joko tällä lomakkeella tai muutoin piirihallitukselle/piirin toiminnanjohtajalle viestimällä.

Esityksessä tulee näkyä:  


1. Toimielin, mihin henkilöä esitetään.  
2. Esitettävän henkilön nimi, seura (tai muu taustataho) ja yhteystiedot (postiosoite, puhelin, sähköposti). 
3. Lyhyt perustelu, miksi henkilö sopii esitettyyn toimielimeen. 

Lisätietoja:
Antti Kempas
Liikuntapäällikkö
Puh. 050 337 5942
antti.kempas@tul.fi