Kannanotto: Jokaisella on oikeus olla ylpeästi oma itsensä – myös liikunnassa ja urheilussa!

09.09.2020

Hyvää Helsinki Pride -viikkoa TUL:lta!  

Vaikka Helsinki Pridea juhlitaankin vain kerran vuodessa, on työn tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen oltava ympärivuotista. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta kamppailleiden ihmisten ansiosta asenteet seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta kohtaan ovat kehittyneet ajan mittaan, ja monenlaisia edistysaskeleita kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta onkin jo otettu.  

Työ ei kuitenkaan millään tapaa ole tullut valmiiksi. 

Etenkin liikunnan ja urheilun kentillä homo- ja transfobia ovat yhä valitettavan yleistä ja tiukkaan juurtunutta, vaikka toki asenteet ovat tälläkin alalla hiljalleen muuttumassa parempaan päin.  

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus ovat kuitenkin edelleen tabuja suomalaisessa urheilussa ja liikuntakulttuurissa. Vahvat hetero- ja cissukupuolisuusolettamukset vaikeuttavat monien urheilijoiden elämää sekä seura-, harrastus- ja kilpailutoimintaa, vaikka muu yhteiskunta suhtautuukin asiaan usein jo avoimemmin. Valtion liikuntaneuvoston tutkimuksen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat liikkujat joutuvat kohtaamaan erityyppistä syrjivää käyttäytymistä, kuten nimittelyä, vihjailuja, vitsailua, yksityiselämään liittyviä kysymyksiä, arastelua, välttelyä, ulkopuolelle jättämistä ja halventavia katseita ja eleitä. Kilpaurheilussa vaarana voi olla edellisten lisäksi joukkuepaikan tai sponsorisopimusten menettäminen.  

Urheilu ei ole erillinen saareke, vaan kiinteä osa yhteiskuntaa jkuuluu siten kaikille. Jokaisella on oikeus liikkua ja harrastaa, olla oma itsensä niin seuran talkoissa ja hallituksen kokouksissa, kisakentillä, pukukopeissa kuin palkintopallillakin. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä olettamuksia ja stereotypioita on purettava ja haastettava kaikilla yhteiskunnan ja siten myös liikuntakulttuurin osa-alueilla ja tasoilla harrastelijoista huippu-urheiluunaerobicista yleisurheiluun ja katsomoista kokoussaleihinSeurojen työntekijöiden, valmentajien, ohjaajien, luottamushenkilöiden ja muiden seuratoimijoiden kasvatus- ja yhteiskuntavastuuseen kuuluu turvallisen ympäristön luominen kaikkien harrastamiselle. Meidän kaikkien vastuulla on avoimen ja kunnioittavan ilmapiirin sekä häirinnästä ja syrjinnästä vapaan liikunnan ja seuratoiminnan mahdollistaminen. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ei pidä myöskään seuratoiminnassa nojata yksittäisten toimijoiden asenteisiin, vaan toiminnan rakenteiden on tuettava jokaisen oikeutta tulla mukaan omana itsenään. Tämän takia TUL on laatinut itselleen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelman, jonka tarkoitus on tukea piirejä ja seuroja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössään. Lisäksi työn alla on eettinen ohjeisto, joka tarjoaa käytännön tukea ja ohjeita mahdollisissa ongelmatilanteissa. TUL kannustaakin jokaista urheiluseuraa ja –liittoa mukaan yhdenvertaisuustalkoisiin! Myös tämän kannanoton lopusta löytyy pieni tarkistuslista jokaiselle seuralle seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. 

Tsekkaa ainakin nämä! 

  • Seurassani puututaan homo- ja transfobiseen kielenkäyttöön, vitsailuun ja nimittelyyn niin harrastajien, huoltajien, seuratoimijoiden kuin yleisönkin osalta. 
  • Seurassani pyritään aktiivisesti purkamaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä oletuksia ja stereotypioita. 
  • Seurassani on selkeät pelisäännöt kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi sekä nimetty taho, jolle kokemastaan häirinnästä voi kertoa. 
  • Seurassani kannustetaan ja rohkaistaan kaikkia tulemaan mukaan omina itsenään. 
  • Seurassani kunnioitetaan jokaisen sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalisuutta. 
  • Seurassani kunnioitetaan jokaisen oikeutta omanlaiseen sukupuoli-ilmaisuuesimerkiksi pukeutumisella, laittautumisella ja muilla tavoilla. 
  • Seurassani ei tehdä oletuksia kenenkään sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai perhe- tai suhdemuodoista. 
  • Seurassani on tilaa moninaisuudelle. 
  • Seurassani hankitaan ja jaetaan aktiivisesti tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. 
  • Seurassani on kaikilla tervetullut, mukava ja turvallinen olo harrastaa, oppia, kilpailla ja vaikuttaa. 

 

Sanasto: 

Cissukupuolisuus tarkoittaa sitä, että henkilön kokemus omasta sukupuolestaan vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta. 

Homofobia tarkoittaa ei-heteroseksuaalisiin ihmisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä ja ennakkoluuloja. 

Transfobia tarkoittaa transsukupuolisiin ihmisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä ja ennakkoluuloja. 

Transsukupuolisuus tarkoittaa sitä, että henkilön kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta.  

 

Lisätietoa ja -materiaaleja: 

Lupa kuulua – lupa näkyä – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikunnassa ja urheilussa opas, Suomen Liikunta ja Urheilu 

Seta ry 

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus 

Trasek ry 

 

Teksti: Aino Nevalainen / TUL ry:n tasa-arvovaliokunta