Kannanotto: Jokaisella tulee olla mahdollisuus esteettömään liikuntaan!

07.09.2020

Tiedote 7.9.2020. Vapaa julkaistavaksi heti.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tasa-arvovaliokunta vaatii panostuksia liikunnan ja urheilun esteettömyyteen koko Suomessa.

– Osana valiokuntatyötämme olemme tehneet seuroille toukokuussa 2020 esteettömyyskyselyn, jonka vastauksissa seurojen suurimmaksi toiveeksi nousi liikunnan ja urheilun esteettömyyden nostaminen esille julkisessa keskustelussa, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Harry Seidler.

Erityisesti seuroja huoletti esteettömyyden suuresti vaihteleva ja usein riittämätön toteutuminen eri kaupunkien ja kuntien julkisissa tiloissa. Valiokunnan näkemys on, että liikuntapaikkarakentamisessa tulee huomioida monitahoisesti liikkujien ja urheilijoiden lisäksi myös yleisön, ohjaajien sekä muiden toimijoiden käyttämien tilojen esteettömyys. Useissa kohteissa esteettömyyteen onkin jo ilahduttavasti panostettu, ja palaute käyttäjiltä on ollut positiivista: erityisesti urheiluopistoissa ja uimahalleissa sekä useissa muissa kohteissa on kiinnitetty asiaan erityistä huomiota, mutta valitettavasti suuri osa julkisista tiloista ja -palveluista on yhä vain osan ihmisistä käytettävissä niiden esteellisyyden takia.

– Koulujen liikuntasalit ovat myös etenkin talvikaudella kovassa käytössä. Esteettömyysasiat ovat nousseet viime vuosina voimakkaammin esiin myös valmennusryhmässäni, jossa liikumme kehitysvammaisten ja liikuntarajoitteisten urheilijoiden kanssa talvikaudella salibandyn parissa joka viikko vanhan koulun tiloissa, joissa esteettömyys ei ole toteutunut lainkaan. Soveltamalla ja luovuudella olemme tiloja kuitenkin pystyneet käyttämään, kuvaa Seidler.

– Uusissa ja peruskorjatuissa on esteettömyys otettu yleisellä tasolla paremmin huomioon jo suunnitteluvaiheessa, minkä myötä niin matalan kynnyksen kuin kilpa- ja huippu-urheilunkin parissa harjoittelevat voivat tasavertaisissa olosuhteissa ja esteettömästi luoda omaa liikuntakarttaansa. Valitettavasti kuitenkin useissa, erityisesti ikääntyvissä, liikuntatiloissa ovat esteettömyyden huomiointi ja muutostyöt vielä ajatuksen tasolla. Perusteluna mainitaan usein rahoitusongelmat, ja esteettömyys mielletään usein vain pientä osaa ihmisistä koskevaksi kysymykseksi, Seidler linjaa.

Ympäristöministeriön tilaaman asuinrakennuksia koskevan selvityksen (Ympäristöministeriön raportteja 27/2014) mukaan esteettömän rakentamisen kustannukset niin uudisrakennusten kuin peruskorjaustenkin osalta ovat maltillisia etenkin suhteessa niistä saataviin hyötyihin. Olennaista on erityisen huolellinen suunnittelu. Vaikka tuloksia ei voidakaan suoraan soveltaa liikuntatiloihin ja -ympäristöihin, on selvää, että hyvällä suunnittelulla ja esteettömyysvaihtoehtojen huolellisella vertailulla eivät kustannukset nouse huomattavasti esteellisiä tiloja suuremmiksi – etenkin, kun huomioon otetaan tilojen korkeampi käyttöaste ja positiiviset vaikutukset entistä suuremman käyttäjäjoukon hyvinvointiin.

Kustannusten lisäksi kysymys on myös arvoista: kuinka paljon kunta tai kaupunki on valmis sijoittamaan asukkaidensa yhdenvertaisuuteen? Mikä parasta, panostukset esteettömyyteen hyödyttävät kaikkia tilojen käyttäjiä kuin myös niiden huoltajiakin: esteettömissä tiloissa on esimerkiksi helppo kulkea rollaattorilla tai pyörätuolilla sekä kuljettaa niin lastenvaunuja, isoja urheiluvälineitä kuin siivousvaunuakin. Yhdenvertainen mahdollisuus esteettömään liikuntaan on myös niin tärkeä arvokysymys, ettei sen merkitystä voida mitata vain euroissa, valiokunta muistuttaa.

Valiokunta tulee hyödyntämään esteettömyyskyselyn tuloksia arviointi- ja seurantatyössään sekä hyödyntää niitä päivitettyyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan liittyvän koulutuspaketin suunnittelussa, jotta kaikilla olisi nyt ja tulevaisuudessa mahdollisuus hyvään ja yhdenvertaiseen liikuntaan ja harrastamiseen. Kyselyssä seurat toivoivat myös materiaaleja ja oppaita oman toimintansa esteettömyyden kehittämiseen. Tähän toiveeseen valiokunta aikoo vastata toimikautensa aikana.

Valiokunta kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita seuroja arvokkaasta panoksestaan. Kyselyn vastausraporttiin voitte tutustua täällä.

Harry Seidler
TUL ry:n tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja