Hei! Kato mua!

Hei! Kato mua! – Nepsykirjon lasten kohtaamisen koulutuskokonaisuus

Hei! Kato mua! -koulutuskokonaisuus tukee ohjaajia nepsy-lasten yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistamisessa. Nepsy-kirjolla tarkoitetaan monenlaisia neuropsykiatrisia haasteita, joihin kuuluvat mm. autismin kirjo, ADHD, erilaiset kielellisen kehityksen ja oppimisen haasteet sekä Touretten syndrooma. Koulutuksista saat tietoa, taitoa ja varmuutta nepsy-lasten kohtaamiseen sekä käytännön keinoja erilaisiin tilanteisiin, joita ohjatessa saatat kohdata. 

Koulutuskokonaisuus on jaettu neljään osaan: 1) verkkokoulutuksiin, 2) koulutusseminaariin 3) webinaareihin sekä 4) leiriin.

Suosittelemme käymään kaikki neljä osaa, mutta voit myös osallistua sinulle sopivimpiin osiin.

Koulutukset on toteutettu yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa. Koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille!

Nyt voit liittyä myös Hei! Kato mua! -ryhmään Facebookissa!
Hei! Kato mua! -ryhmä on luotu ohjaajia, seuratoimijoita ja lasten liikunnan parissa toimivia ammattilaisia varten. Ryhmässä voi käydä keskustelua esimerkiksi nepsy-kirjon lasten kohtaamisesta ja löytää vertaistukea haastavien tilanteiden käsittelyyn. Ryhmässä jaetaan ajankohtaista tietoa ohjaamiseen sekä esimerkiksi koulutukseen liittyen.

Pääset liittymään ryhmään oheisen linkin kautta (linkki Facebook-ryhmään).

1) Verkkokoulutukset nepsy-lapsia liikunnassa kohtaaville

TULkouluttaa -verkkokoulutusalustaltamme löytyy Hei! Kato mua -verkkokoulutuskokonaisuus nepsy-kirjon lasten kohtaamiseen liikunnassa.

Koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia.

Koulutus on jaettu seuraaviin pienempiin osioihin:

  1. Muuta lapsen elämänsuunta – Kohtaa lapsi lapsena
  2. “Hei mitä piti tehä?” – Tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus
  3. “Hei miks et ymmärrä mua?” – Autismikirjon abc
  4. “Hei miks aina alotetaan tälleen?” – Rutiinit lapsen turvana
  5. “Hei miten tää tehään?” – Nepsy-kirjo ja motoriset haasteet
  6. “Hei kato mua!” – Kannusta ja huomaa hyvä
  7. “Hei tässäks tää oli?” – Kiitos koulutukseen osallistumisesta!

2) Haastavasti käyttäytyvän lapsen ohjaaminen – syventävä lähikoulutus

Koulutussarjan starttasi lähikoulutus, jossa syvennyttiin haastavasti käyttäytyvän lapsen ohjaamiseen. Tavoite on, että osallistuja ymmärtää, kuinka keskittymisen ja tarkkaavuuden suuntaamisen, aistisäätelyn ja toiminnanohjailun haasteet ilmenevät harrastustoiminnassa ja miten tilanteita voi ratkaista lasta tukien.

Voit palata lähikoulutuspäivän tunnelmiin verkkosivuiltamme löytyvän uutisen kautta (linkki uutiseen).

Mahdollisista lähikoulutuspäivistä vuonna 2023 tiedotetaan myöhemmin.

3) Syventävät webinaarit

Voit osallistua yksittäiseen webinaariin tai käydä koko kolmen webinaarin sarjan.

Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Syksyllä 2022 järjestetyn webinaarisarjan tallenteet ovat katsottavissa verkkokoulutusalustallamme TULkouluttaa.fi.

Toiminnanohjaus ja harrastuskerran suunnittelu – webinaari 1

Mitä toiminnanohjaus on? Miten toiminnanohjauksen haasteet näkyvät nepsy-kirjon lapsilla ja nuorilla? Miten ohjaaja tai valmentaja voi tukea toiminnanohjausta ja näin mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen?

Sosiaalisten tilanteiden pulmat ja karkea- ja hienomotoriikka – webinaari 2

Sosiaalisten tilanteiden pulmat heijastuvat myös liikuntaharrastuksiin. Tässä webinaarissa pohdimme, kuinka sosiaalisten tilanteiden, tunnesäätelyn, sekä hieno- ja karkeamotoriikan haasteet ilmenevät harrastustoiminnassa. Miten tilanteita voi ratkaista lasta tai nuorta tukien?

Kohtaaminen – webinaari 3

Sarjan kolmannessa webinaarissa keskityttiin kohtaamisen teemaan. Miten huomioida yksilöt ja esimerkiksi heidän huoltajansa paremmin? Minkälaisia tukikeinoja tunnin ohjaamisessa voi hyödyntää?

4) Hei! Kato mua – leiri

Hei! Kato mua -leiri järjestettiin lokakuussa 2022 Liikuntakeskus Pajulahdessa. Leiri on suunnattu nepsy-kirjon lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen. Leirillä liikutaan yhdessä oman perheen sekä muiden leiriläisten kanssa, käydään vertaistuellisia keskusteluja ja nautitaan myös perinteisistä leirielämyksistä!

Syksyn 2022 leirille osallistui huikea määrä leiriläisiä sekä ohjaajia. Kiitos kaikille onnistuneesta viikonlopusta!