Hei! Kato mua! -koulutuksesta työkaluja ja ideoita nepsy-kirjon lasten kohtaamiseen

19.09.2022

Jenny Lehtinen luennoi osallistujille.

Suomen Työväen Urheiluliiton ja Kuntoutussäätiön yhteinen Hei! Kato mua! -koulutuskokonaisuus on startannut syyskuussa täydellä vauhdilla. Hei! Kato mua! -koulutus tukee lasten liikunnan ohjaajia nepsy-kirjon lasten ja nuorten yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistamisessa. Nepsy-kirjolla tarkoitetaan monenlaisia neuropsykiatrisia haasteita, joihin kuuluvat mm. autismin kirjo, ADHD, erilaiset kielellisen kehityksen ja oppimisen haasteet sekä Touretten syndrooma. 

Koulutuksen syventävä vaihe alkoi lauantaina 10.9. Helsingissä järjestetyllä lähikoulutuspäivällä. Neuropsykologian erikoispsykologi Katja Ala-Kauhaluoma, puheterapeutti ja työnohjaaja Ann-Mari Kähkönen sekä kokemusasiantuntija, toimittaja ja tuottaja Jenny Lehtinen johdattivat osallistujat pohtimaan erityisesti liikuntaharrastuksen tärkeyttä nepsy-kirjon lapsille ja nuorille. Miten juuri meidän seurassamme saataisiin pidettyä toiminnassa mukana nämä lapset, joille liikunnasta ja urheilusta olisi monesti eniten hyötyä?

Kokemusasiantuntija Jenny Lehtinen kiteytti liikuntaharrastuksen ja sen ohjaajien suuren merkityksen hyvin:

”Kun arki on jatkuvaa kieltämistä ja lapsi saa monesti palautetta hyvinkin negatiivisessa sävyssä, on hienoa huomata, että harrastuksessa niitä onnistumisen kokemuksia usein tulee.”

Haluammekin jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia niitä ohjaajia ja lasten liikunnan parissa toimivia henkilöitä, jotka ovat lähteneet mukaan koulutukseen. Koulutuskokonaisuudessa käsitellään tärkeitä teemoja, joiden pohtiminen omassa ohjaustyössä hyödyttää lopulta kaikkia osallistujia. Esimerkiksi tunnin rakenteen, pelisääntöjen ja tukitoimien pohtiminen auttaa paitsi nepsy-kirjon lapsia myös koko ryhmää.

”Lähikoulutuspäivä oli antoisa ja mielenkiintoinen. Moni asia oli tuttua, mutta paljon tuli myös uusia näkökulmia asioihin, jotka auttavat omalla treenisalilla.” lähikoulutuspäivän osallistuja kertoi palautteessaan. Koulutuskokonaisuus tarjoaakin mahdollisuuden lähteä pohtimaan omaa ohjaustyötä uudesta näkökulmasta, ja sopii sitä kautta myös kokeneemmille ohjaajille.

Koulutuksen syventävä vaihe on jatkunut tällä hetkellä käynnissä olevalla webinaarisarjalla. Kolmessa webinaarissa käsitellään esimerkiksi toiminnanohjausta, liikuntaharrastuksissa ilmeneviä karkea- ja hienomotoriikan haasteita sekä palataan nepsy-kirjon lasten ja heidän vanhempiensa kohtaamiseen. Webinaarisarjan seuraavat osiot järjestetään keskiviikkona 21.9. ja 28.9. klo 17 alkaen ja niihin on vielä mahdollista ilmoittautua oheisen linkin kautta (linkki ilmoittautumiseen).

Ohjaajille tarjotaan myös mahdollisuus lähteä harjoittelemaan koulutuksessa saatua tietoa käytännössä. Haemme tällä hetkellä ohjaajia Hei! Kato mua! -leirille 1.–2.10. Liikuntakeskus Pajulahteen! Ohjaajana pääsee kerryttämään arvokasta käytännön kokemusta nepsy-kirjon lasten ohjaamisesta ja saa asiantuntijoiden neuvoja ja apua käytännön ohjaustyöhön. Leiriohjaajana saa todistuksen tehdystä työstä sekä täysihoidon Liikuntakeskus Pajulahden upeassa miljöössä. Ohjaajien tulee olla 15 vuotta täyttäneitä. 

Ilmoittaudu mukaan nyt oheisen linkin kautta: https://www.lyyti.in/heikatomua-ohjaajaksi.

Lue lisää koulutuskokonaisuudesta verkkosivuiltamme (linkki Hei! Kato mua! -sivustolle).