Lähetä esityksesi liittokokouskauden 2022-2025 valiokuntien jäseniksi

12.08.2022

Ehdota valiokuntiin jäseniä.

Uuden liittokokouskauden alkaessa haemme toimijoita Suomen Työväen Urheiluliiton valiokuntatyöhön. TUL:n hallitus on päättänyt liittokokouskaudelle 2022-2025 perustettavista valiokunnista ja pyytää esityksiä niiden jäseniksi. Esityksen voi jättää joko yksityishenkilönä tai piirin, seuran tai muun organisaation edustajana.

Valiokuntiin haetaan aiheesta kiinnostuneita henkilöitä, jotka pystyvät antamaan panoksensa valiokuntatyöskentelyyn lähtökohtaisesti koko liittokokouskauden ajan. Valiokuntatyössä pääsee vaikuttamaan laaja-alaisesti osa-aluetta koskevaan kehittämistyöhön Työväen Urheiluliitossa.

Esitykset tulee jättää tämän linkin kautta sunnuntaihin 4.9. mennessä.

Perustettavat valiokunnat ja niiden pääasialliset tehtävät ovat seuraavat:

Aikuisten harrasteliikunnan valiokunta

Valiokunnan tavoitteena on aikuisväestön aktiivisuuden ja liikunnallisuuden lisääminen.

Valiokunta suunnittelee ja toteuttaa työikäisen väestön liikunnallista elämäntapaa tukevaa toimintaa. Valiokunta valmistelee seurakentälle Liikkeelle! -kampanjan sekä muuta kunto- ja harrasteliikunnan toimintaa.

Valiokunta ohjaa jakoordinoi alueellista harrasteliikuntatoimintaa, tekee yhteistyötä muiden kunto- ja terveysliikunnan organisaatioiden kanssa sekä toteuttaa kansainvälistä CSIT:n Sport for all -toimintaa. Valiokunta osallistuu harraste- ja terveysliikunnan koulutussisältöjen ja -materiaalien kehittämiseen.

Lajitoiminnan valiokunta

Valiokunnan tavoitteena on laaja-alaisesti kehittää laji- ja liikuntatoimintaa järjestössämme.

Valiokunta ohjaa, ohjeistaa ja aktivoi lajijaostojen työskentelyä ja koordinoi lajien tapahtumia, TUL:n avoimia mestaruuskilpailuja sekä ay-kilpailuja, leiritoimintaa, koulutusta sekä lajien kansainvälistä toimintaa.

Valiokunta osallistuu valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen sekä lajien koulutusten sisältöjen ja materiaalin suunnitteluun ja kehittämiseen. Valiokunta työskentelee tiiviissä yhteistyössä seurapalveluvaliokunnan kanssa.

Seurapalveluvaliokunta

Valiokunnan tavoitteena on tarjota seuroille työkaluja niiden toiminnan kehittämiseen.

Valiokunta vastaa seurojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä koordinoi ja kehittää yhdessä alueiden ja muiden valiokuntien kanssa seuroille tarjottavia palveluita. Valiokunta ohjeistaa ja tarjoaa seuroille tukea oman varainhankinan ja hankerahoituksen kehittämiseen. Valiokunta toteuttaa seuratoiminnan edunvalvontaa ja tekee alueellisen koulutuksen koordinointia. Valiokunta valmistelee seuratoiminnan laaja-alaisia kehittämishankkeita ja koulutuksia.

Tasa-arvovaliokunta

Valiokunnan tavoitteena on edistää seuratoiminnan ja laajemmin liikuntasektorin yhdenvertaisuuden toteutumista.

Valiokunta vastaa järjestön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä. Valiokunta toimii vaikuttajafoorumina ja osallistuu aktiivisesti ajankohtaiseen keskusteluun erityisesti liikunta- ja urheilusektorin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Valiokunta seuraa ja ohjeistaa TUL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutusta muiden toimielinten toiminnassa. Valiokunta tarjoaa aiheeseen liittyvää koulutusta ja tukea seuroille.

Nuorisovaliokunta

Valiokunnan tavoitteena on kehittää ja toteuttaa lasten ja nuorten toimintaa järjestössämme ja yhteisössämme.

Valiokunta suunnittelee ja toteuttaa yhdessä alueiden, piirien ja seurojen kanssa monimuotoisia tapahtumia ja leiritoimintaa. Valiokunta ohjaa ja tukee alueellista nuorisotoimintaa sekä tekee yhteistyötä muiden nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen kanssa. Valiokunta osallistuu CSIT:n ja muiden CSIT:n alaisten kansallisten kumppaneiden kanssa tehtävään työhön.

Valiokunta osallistuu lapsi- ja nuorisokoulutuksen sisältöjen ja kokonaisuuksien kehittämiseen yhteistyössä seurapalveluvaliokunnan kanssa.

Seniorivaliokunta

Valiokunnan tavoitteena on parantaa ikäihmisten liikunnallisuutta ja aktiivisuutta.

Valiokunta vastaa ikääntyneiden valtakunnallisesta toiminnasta, kuten liikuntatapahtumista, veteraanikilpailuista, kulttuuritapahtumista ja neuvottelupäivistä. Valiokunta tekee aktiivista yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa sekä vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä CSIT:n +55-toiminnan puitteissa.

Valiokunta osallistuu ikääntyneille suunnattujen koulutusten valmisteluun yhdessä seurapalveluvaliokunnan kanssa. Valiokunta tekee tiivistä yhteistyötä myös aikuisten harrasteliikunnan valiokunnan kanssa.