Kannanotto: Nuorten hyvinvointi on meidän kaikkien tehtävämme

11.03.2022

Olemme aiemminkin käsitelleet nuorten hyvinvointia hieman eri näkökulmasta, mutta asia on niin tärkeä, että haluamme nostaa sen uudelleen tapetille Allianssin ja MTV:n tekemän koronakyselyn tuloksiin nojautuen. Aihe on koko liikuntajärjestökentälle hyvin läheinen ja tärkeä, sillä nuorten harrastajien osuus seuroissamme on se kantava voima, josta meidän tulee pitää huolta nyt ja tulevaisuudessakin. Kyselyn tulosten mukaan nuoret kokevat yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta ja voimattomuutta, jotka voivat herkästi johtaa syrjäytymisvaaraan myös liikuntaharrastuksien parissa. 

Viimeisen kahden kuluneen vuoden aikana ovatkin monissa seuroissa harrastajamäärät pudonneet. Tähän vaikuttavat paitsi koronan tuomat suorat kokoontumisrajoitukset, myös sosiaalisten verkostojen heikentyminen koulunkäynnin, harrastusten ja kaveritapaamisten toteutuessa mahdollisesti vain etänä. Samalla epävarmuus tulevaisuudesta sekä huoli uusista sairastumisaalloista ja rajoituksista on vaikuttanut negatiivisesti nuorten mielenterveyteen. Heidän elämässään tällaiset pitkään jatkuvat poikkeustilanteet saattavat aiheuttaa herkästikin hitaasti paranevia kolhuja hyvinvointiin, tulevaisuudenuskoon ja mielenterveyteen. 

Hankalassa yhteiskunnallisessa tilanteessa seurojen rooli keskeinen rooli korostuu entisestään. Sosiaaliset kontaktit, mukava yhdessä tekeminen ja liikunnan ilo tukevat nuorten hyvinvointia. Lisäksi seuratoimijat näkevät usein nuorten elämää aitiopaikalta ja voivat tarvittaessa opastaa avun pariin, jos ikävät asiat alkavat painaa mieltä. Koemme myös tärkeäksi kuulla nuorten ääntä päätöksenteossa herkällä korvalla – osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet vahvistavat oman elämän hallinnan tunnetta. Seuroilla on siis myös – ja ehkä jopa erityisesti – kriisin keskellä mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti nuorten hyvinvointiin. 

Valitettava fakta on kuitenkin se, että usein kipeimmin apua tarvitsevat nuoret eivät välttämättä ole seuratoiminnan parissa. Siksi kannustamme seuroja pohtimaan myös mahdollisia yhteistyömuotoja kaupunkien ja kuntien etsivän nuorisotyön kanssa – voisiko etsivä nuorisotyö auttaa nuoria ja seuroja kohtaamaan?

Onneksi nuoret ovat myös löytäneet kyselyn perusteella koronapandemian värittämästä ajasta positiivisiakin asioita, jotka osaltaan auttavat toivottavasti mahdollisimman monen nuoren luottamaan parempaan tulevaan näinä vaikeina aikoina.  

Teemme vahvaa työtä nuorten liikuntakentällä, joten luotamme, että seuroissamme toimivat nuoret pysyvät yhteiskunnan pelikentässä turvallisesti mukana, kun kaikki osaltamme panostamme nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen sekä pidämme aiheesta yhteiskunnallista keskustelua yllä. Nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen.