Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustustukset urheiluseuroille on julkaistu

31.03.2021

Lapset ringissä jalkapallokentällä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt melkein kaksi miljoonaa euroa korona-avustuksina urheiluseuroille. Avustusta myönnettiin lievittämään koronapandemian seuroille aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Avustusta sai yhteensä 280 liikunta- ja urheiluseuraa ja jaettu kokonaissumma oli 1 983 200 euroa. Mukana oli useita TUL jäsenseuroja.

Avustusta saa OKM:n mukaan käyttää aikavälillä 1.6.2020–31.1.2021 syntyneisiin kuluihin, kuten toimitilojen vuokriin, ohjaajien ja valmentajien palkkakuluihin sekä muihin vastaaviin kuluihin.

Katso kaikki avustusta saaneet seurat tästä.

Liikuntalaki (390 / 2015)
Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550 / 2015)
Valtionavustuslaki (688 / 2001)