Piikkarit-palkinto Terhi Heinilälle

12.11.2019

Vuoden 2019 Piikkarit-palkinnot on päätetty jakaa liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon roolimallille. Piikkarit-pääpalkinto myönnettiin Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilälle hänen vuosikymmeniä kestäneestä, merkittävästä työstään sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Heinilä on ollut aktiivinen ja esikuvallinen toimija erityisesti kansainvälisillä areenoilla.

Muut palkitut ovat ammattinyrkkeilyn maailmanmestari Eva Wahlström, naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen, huippu-uimari Ari-Pekka Liukkonen ja Kansainvälisen Moottoriliitto FIM:n suhde- ja tapahtumajohtaja Nita Korhonen. Palkinnot jakoi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen 12. marraskuuta Helsingissä.

Roolimallilla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on omalla esimerkillään ja toiminnallaan edistänyt ansiokkaalla tavalla sukupuolten tasa-arvon toteutumista liikunnassa ja urheilussa.

– Valtio jatkaa määrätietoista työtä tasa-arvon edistämiseksi. Hallitusohjelmaamme on kirjattu tavoitteeksi Suomen nostaminen tasa-arvon kärkimaaksi ja myös opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa liikunnan valtionavustuksissaan sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Piikkarit-palkinto tekee urheilun kentällä tehdyn hyvän työn näkyväksi, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

– Liikunnan ja urheilun yhteiskunnalliset muutokset näkyvät myös tämän vuoden Piikkarit-palkitsemisissa kuin myös tulevien vuosien palkitsemisissa. Palkitsemiskäytäntöjä uudistetaan vuodesta 2020 alkaen. Jatkossa tasa-arvopalkinto jaetaan joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi vuorossa on yhdenvertaisuuspalkinto, Kosonen sanoo.

Piikkarit-pääpalkinnon palkintoperustelut:

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä on upea roolimalli rohkeasta ja aikaansaavasta naisesta. Asioita voi muuttaa ryhtymällä töihin ja vaikuttamalla. Tämä antaa uskoa tulevaisuuden työlle. Heinilä on aiemmin työurallaan toiminut kansainvälisten asioiden johtotehtävissä Suomen Liikunta ja Urheilu SLU:ssa ja Valtakunnallisessa liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo:ssa sekä Kansainvälisen naisliikuntaverkosto IWG:n pääsihteerinä. Näissä tehtävissä hän on monin tavoin edistänyt sukupuolten tasa-arvoa liikunnassa ja urheilussa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Heinilä loi menestyksen linjat Suomen kansainväliselle liikuntapoliittiselle tasa-arvotyölle. Yhteistyö eurooppalaisten toimijoiden kanssa oli aktiivista hänen johdollaan. Suomen edustajana hän vaikutti keskeisesti Euroopan Unionin ensimmäisen Gender Equality in Sport, Proposal for Strategic Actions in 2014-2020 toteutumiseen komissaari Androulla Vassilioun johdolla. Terhi Heinilän valinta Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeriksi vuonna 2014 kertoo osaltaan korkeasta arvostuksesta häntä ja hänen tekemäänsä työtänsä kohtaan.

Palkinnon taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 1995 alkaen myöntänyt Piikkarit-palkinnon liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi. Piikkarit-palkinto perustuu vuonna 1995 julkistettuun liikunnan ja urheilun sukupuolten välistä tasa-arvoa pohtineen työryhmän raporttiin Piikkareilla – nopeammin, korkeammalle ja tasa-arvoisemmin. Palkinnot on vuosittain luovutettu eri tavoin tasa-arvotyötä toteuttaville hankkeille, yhteisöille, tapahtumille tai yksityishenkilöille.

Palkinnonsaajia valittaessa on vuosina 1995-2016 ollut keskeisenä arviointikriteerinä liikunta-alalla tapahtuva, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä pitkäjänteinen, tuloksellinen ja vaikuttava tai innovatiivinen toiminta. Vuosina 2017-2018 palkitsemisen kohteena oli liikunta-alan toimijoiden tasa-arvoteot. Vuonna 2017 teoissa painotettiin erityisesti tasa-arvoa liikunnan ja urheilun johto- ja valmennustehtävissä.

Lähde: valtioneuvosto.fi