Seuratuella toimintaa kehittämässä

25.11.2019

TUL:n hallituksen varapuheenjohtaja Henrik Nyholm avasi seuratuen mahdollisuuksia Seurapäivillä Tampereella. Valtion seuratuki on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen seuroille tarkoitettu tuki, joka on tarkoitettu seurojen toiminnan kehittämiseen. Kyseessä on harkinnanvarainen tuki eli seurojen tulee itse hakea kyseistä tukea.

– Seuratuen tavoitteena on, että seurat kehittävät toimintaansa ja saavat siten pidettyä harrastajamääränsä korkeina, houkuttelevat uusia harrastajia mukaan seuratoimintaan ja mahdollisesti saavat alustavan tuen jonkin pidempiaikaisen haaveen tai tarpeen onnistuneeseen toteuttamiseen. Seuratuen avulla toimintaa voi kehittää oikeastaan mihin suuntaan tahansa. Seuratuen käyttö jakautuu karkeasti jaotellen kahteen mahdolliseen käyttösuuntaan, eli sitä voi hyödyntää palkkatukena, jolloin on mahdollista palkata esimerkiksi uusi valmentaja seuraan tai sitten sillä voi kehittää jotain olemassaolevaa tai uutta, TUL:n hallituksen varapuheenjohtaja Henrik Nyholm kertoo.

Kuinka saada seuratukea?

Seuratuen saamiseen ei ole olemassa mitään yhtä ja oikeaa hakutapaa. Innovatiiviset ideat ja nuorien harrastajien toiveet ovat kuitenkin usein olleet toimiva yhdistelmä.

– Ministeriön puolelta painotus on edelleen voimakkaasti nuorten ja lasten toiminnan kehittämisen tukemisessa. Tarkoituksena on saada mahdollisimman moni lapsi ja nuori mukaan seuratoiminnan pariin ja myös pidettyä heidät siellä mahdollisimman pitkään. Valitettavasti tilannehan on nykyisin se, että teinivuosina kiinnostus usein harrastusta kohtaan lopahtaa. Suosittelenkin erittäin lämpimästi seuroja kuuntelemaan omia nuoria jäseniään. Nuorilta saadut ideat ovat äärimmäisen tärkeitä seuratoiminnalle muutenkin, mutta myös tässä seuratukiasiassa ne ovat niitä todennäköisimmin tukea saavia kohteita, Nyholm avaa.

Hakuprosessi

Seuratukea haetaan vuosittaisissa sykleissä. Kuluva hakujakso on päättymässä aivan muutaman viikon kuluttua.

– Seuratukea tulee hakea 17.12. mennessä. Ministeriöstä on määritelty myös tarkka kellonaika hakemusten saapumiselle. Virallisesti hakuaika päättyy tiistaina 17. päivä joulukuuta klo 16.15, jolloin kaikkien hakemusten tulee viimeistään olla perillä, Nyholm painottaa.

– Kaikilla seuroilla on kehittämistarpeita ja -hankkeita, joihin tarvitaan tukea. Seuratuki on näitä tarpeita varten kehitetty ja kannustankin kaikkia seuroja pohtimaan, kuinka he voisivat omaa toimintaansa tällaisella tuella kehittää, Nyholm päättää.

Lue lisää seuratuesta täältä! >>

Hae seuratukea täältä! >>