Riku Tapio: V***n korona – tämä vihollinen voitetaan yhdessä

08.04.2020

Koko maailman polvilleen laittanut koronaviruspandemia osui myös suomalaisen liikunnan ja urheilun kenttään. Näissä poikkeusoloissa monet meistä ovat huomanneet, kuinka tärkeässä roolissa liikunta ja urheilu ovat meidän elämässämme. Kuten monesti muutoinkin, ymmärrämme asioiden todellisen arvon vasta, kun huomaamme menettäneemme ne – ainakin siinä muodossa, johon olemme tottuneet.

Liikunta ja urheilu tarjoavat meille laajalti elämyksiä, kokemuksia ja sosiaalisia suhteita eli hyvinvointia. Nyt olemme joutuneet laajalti sopeuttamaan omia tottumuksiamme, kun moni meistä liikkuu entistä enemmän luonnossa, juoksee parveketta edestakaisin tai punnertaa keittokomerossa. Tärkeintä on tietysti, että pitäisimme edelleen huolta terveydestämme myös liikunnan osalta, vaikka kesäkunto saattoikin nykytilanteen johdosta karata jälleen vuodella eteenpäin.

Liikunnan ja urheilun kentältä julkiseen keskusteluun ovat kantautuneet ne lukuisat tarinat seuroista, jotka ovat joutuneet lomauttamaan työntekijänsä. Tilanne on äärimmäisen valitettava jokaisen seuran ja erityisesti jokaisen lomautetun yksilön eli ihmisen osalta. Keskusteluissa ovat jääneet kuitenkin paljolti vähemmälle huomiolle ne ei-ammattimaistuneet seurat, joiden toiminta perustuu täysin niille pyyteettömille tuhansille ohjauskerroille ja kymmenille tuhansille ohjaustunneille eli vapaaehtoisuudelle. Vapaaehtoistoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun selkäranka. Vapaaehtoistoiminta tekee seuroista yhteisöjä. Jokainen yhteisö on aina paljon enemmän kuin vain harrastajat ja urheilijat.

Useat seurat, olkoon ne sitten täysin vapaaehtoistoimintaan tai osin ammattimaisuuteen pohjaavia, painivat valtaisien haasteiden äärellä. Toiminta on seisahtunut, mikä on ollut ainoa oikea ja suoraselkäinen ratkaisu ihmisten terveyttä uhkaavan pandemian edessä. Kun toiminta seisahtuu, seisahtuvat yleensä tulovirrat menovirtoja nopeammin. Tässä tilanteessa joustavuutta tarvitaan enemmän kuin koskaan ja sitä vaaditaan kaikilta. Valitettavasti monet seurat eivät ole esimerkiksi löytäneet yhteistä säveltä yksityisten toimijoiden, kuten halliyhtiöiden kanssa, jotka toki nekin painivat valtaisien haasteiden edessä. Toivon vilpittömästi, että missään olosuhteissa ei ajauduttaisi kiistoihin ja riitoihin, jotka vievät kaikilta rajallista energiaa ja pahimmillaan pudottavat osan toimijoista pois kartalta, vaan etsitään ratkaisuja puolin ja toisin joustaen.

Tänään 8.4. saimme kuulla, että valtio ohjaa liikunnan ja urheilun sektorille noin 20 miljoonan euron tukipaketin. Taloudellisesti summalla ei kaikkia vaikeuksissa olevia pelasteta, eikä edes auteta. Tätä voidaan pitää kuitenkin hyvänä alkuna ja osoituksena siitä, että myös valtion tasolla liikunnan ja urheilun kipukohdat tunnistetaan ja tunnustetaan. Valtio myös tällä osoittaa ainakin osittain ymmärtäneensä sen vastuun, joka sillä on urheilun ja liikunnan perheestä, jolle se on liikunnan ja urheilun toiminnot tietyllä tapaa ulkoistanut.

Koko liikunnan ja urheilun sektori on nyt aika lailla seisahtunut, mutta seisahdus ei kestä loputtomiin. Kun tilanne yhteiskunnallisesti normalisoituu, myös liikunnan ja urheilun sektorilla kaivataan jälleen aktiivista toimintaa. Aktiivista toimintaa ei synny, elleivät seurat kestä näiden vallitsevien poikkeusolojen läpi. On meidän kaikkien yhteinen huoli, miten seuramme eli ne yhteisöt, jotka tuottavat meille jo aiemmin mainittuja elämyksiä, kokemuksia, sosiaalisia suhteita eli hyvinvointia, toimivat, kun liikkua voi jälleen yhdessä ja vapaasti.

Vasta olojen normalisoituessa alamme saada varsinaisia merkkejä siitä, mikä pandemia-ajan vaikutus on kansantalouteemme, työttömyyteen ja ihmisten yleiseen hyvinvointiin. Uskon, että jatkossa meillä tulee olemaan entistäkin suurempi tilaus juuri matalan kynnyksen liikunnalle. Yhteiskunnallinen tilanne ei palaa hetkessä ennalleen siihen muotoon, jossa se oli ennen kriisin alkua. Kun työttömyys kasvaa ja kotitalouksien käytettävissä olevat varat vähenevät, on maltillisin kustannuksin saavutettava liikunta entistäkin suuremmassa roolissa. Me Suomen Työväen Urheiluliitossa ja jäsenseuroissamme olemme yhdessä sitoutuneet järjestämään juuri matalan kynnyksen terveyttä edistävää liikuntaa, ja tuomaan sen kaikkien saataville. Pidetään tästä yhteisestä tavoitteesta kiinni.

TUL:n henkilöstö auttaa parhaansa mukaan seuroja kiperien kysymysten ja tilanteiden äärellä. Koko henkilöstön yhteystietomme löydät täältä.

Vaalitaan omaa ja lähimmäistemme terveyttä, pidetään huolta itsestämme ja rakkaimmistamme, tuetaan omia yhteisöjämme ja osoitetaan tukemme niille meitä liikuttaville ja koskettaville seuroille. Yhdessä rinta rinnan kulkien voitamme myös nyt käsillä ja edessämme olevat haasteet.

Riku Tapio, pääsihteeri