Seuroille räätälöityjä lentopallokoulutuksia – Tavoitteena osaavat ja hyvän fiiliksen seurat

14.10.2021

Lentopallo. Naisoletettu on juuri syöttänyt letnopallon sisäkentällä.

Seuroillamme on mahdollisuus tilata räätälöityjä lentopallokoulutuksia, joiden järjestäjänä toimii lentopallovalmentaja Pertti Honkanen. Koulutus avaa urheiluseuroillemme mahdollisuuden päästä hyödyntämään toiminnassaan viimeisintä valmennustietoa. Seuralle varta vasten räätälöidyn koulutuksen kautta seurojen ohjaajat ja valmentajat voivat omaksua uusia toimintatapoja harrastajaryhmien ohjauksessa, joukkueiden valmentamisessa sekä sarja- ja kilpailutoiminnassa.

Hän on se ”Pläki”

Pertti ”Pläki” Honkanen on tämän valtakunnan tunnetuimpia lentopallovalmennuksen osaajia. Hän on vastannut Suomen lentopalloliiton valmentajakoulutuksesta vuosia ja pystyy vetämään seuroille tekniikkakoulutuksia, joissa neuvotaan perustaitojen opettaminen.
Pitkän valmentajatyöhistoriansa aikana Honkanen on perehtynyt lajin opettamisen pedagogiikkaan, erityisryhmien kanssa työskentelyyn sekä ryhmien sisäiseen dynamiikkaan harjoittelu- ja oppimistilanteissa. Hänellä on tieto ja käytännön kokemus lentopallon roolista sen koko laajassa kentässä: lasten liikunnassa, juniorityössä, liiga- ja maajoukkueissa. Hänen persoonallinen hyvin jäsennelty selkeä tapansa esittää ymmärrettävästi myös vaikeasti hahmotettavat asiat sekä kyky nähdä tilanne urheiluseuran näkökulmasta ovat ”Pläkin” ehdottomia vahvuuksia.
Uuden TUL:n organisoiman palvelun tavoitteena on osaava ja motivoitunut urheiluseuraväki, joka puolestaan on vahva valtti kilpailtaessa harrastajista tai pyrittäessä kilpailutoiminnassa hyvään lopputulokseen. Tämä koulutusyhteistyö antaa seuroille mahdollisuuden kehittää toimintaansa ja päästä tuloksiin nopeammin ja helpommin. Kaikkea ei kannata opetella kantapään kautta -lentopallossakaan.

Koulutus on pärjäämisen ensimmäinen askel
Juuri tällä hetkellä, alasta riippumatta, uskotaan koulutuksen voimaan ja tehoon. Myös urheiluseurat ovat kilpailun kiristyessä aktivoituneet etsimään ratkaisuja uusista toiminnan ideoista ja pätevän tiedon hyödyntämisestä. Urheiluseurassa tehty panostus koulutukseen näkyy harrastajien, pelaajien, valmentajien ja ohjaajien parempana motivaationa, viihtymisenä ja yhdessä tekemisen hyvänä fiiliksenä.

Koulutuspäivän sisältö laaditaan yhdessä
Seuran tekemä kuvaus tämänhetkisestä tilanteesta auttaa Pertti Honkasta laatimaan koulutuspäivään sisällön, joka on kohdistettu siihen, mikä koetaan tekemisen pullonkaulaksi. Yksi yhdessä vietetty intensiivinen päivä voi uudistaa ratkaisevasti seuraan piintyneitä harjoittelun rutiineja, viedä asioita eteenpäin, parantaa ohjaajien ja valmentajien jaksamista.

Koulutuksen kesto: yhden päivän koulutus esim. klo 10-17 sisällöllisesti ja aikataulullisesti räätälöitynä seuran ja kouluttajan välillä
Hinta: seuralle on 375 euroa, jonka TUL laskuttaa seuralta.

Varaustiedustelut: kimmo.kamppila@tul.fi