TUL:n päivitetty Eettinen ohjeisto on julkaistu

19.04.2023

Kaksi pöytätennispelaajaa kättelee, kuvassa myös teksti Tutustu TUL:n Eettiseen ohjeistoon.

Eettisen ohjeiston tavoitteena on luoda TUL:lle malli eettisesti kestävään toimintaan liittotasolla. Sitä voivat soveltuvin osin hyödyntää myös TUL:n piirit ja jäsenseurat. Eettinen ohjeisto tarkistetaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin.

Tasa-arvovaliokunnan laatima Eettinen ohjeisto antaa ohjenuoran esimerkiksi tapahtumien ja toiminnan suunnitteluun. Ohjeiston tavoitteena on tarjota käytännönläheisiä vinkkejä toiminnan laadukkuuden ja kaikkien yhdenvertaisen osallistumisen turvaamisessa.

Eettinen ohjeisto

TUL:n Eettinen ohjeisto koostuu yhdestätoista käytännönläheisestä teemasta, jotka kannustavat ja ohjaavat toiminnan ennakointiin ja suunnitteluun. Asioissa, joita ei ohjeistossa käsitellä, suosittelemme toimijoita pohtimaan ohjeiston lähtökohtia sekä oman toiminnan arvopohjaa ja vertaamaan niitä ympäröivään yhteiskuntaan ja käytettävissä oleviin resursseihin ennen linjausten tekemistä.

Eettinen ohjeisto pureutuu mm. seuraaviin teemoihin: tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus, kunnioittaminen, monikulttuurisuus, häirinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisy ja epäasialliseen käytökseen puuttuminen, luonnon kunnioittaminen ja kasvattajavastuu.

Eettistä ohjeistoa hyödynnetään TUL:n kaikessa toiminnassa. Osallistujat sitoutuvat toimimaan TUL:n eettisen ohjeiston mukaisesti esimerkiksi tapahtumiin ilmoittautuessaan. Eettisen ohjeiston pohjan on laatinut TUL:n tasa-arvovaliokunta vuoden 2020 syksyllä. Eettinen ohjeistus on tarkistettu tasa-arvovaliokunnan toimesta keväällä 2023 ja se on hyväksytty TUL:n hallituksen kokouksessa 13.04.2023.

Vinkkejä seuran tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön

Seurat voivat soveltuvin osin hyödyntää TUL:n Eettistä ohjeistoa niiden oman toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Haluamme antaa vielä viisi täsmävinkkiä seuran yhdenvertaisuustyöhön:

  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Onko teidän seurallenne jo luotu suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseen? Suunnitelman laatimiseen voi pyytää apua ja vinkkejä TUL:lta!
  • Nykytilanteen arviointi. Missä asioissa olemme jo onnistuneet, mitä voisimme vielä kehittää? Arviointiin voi pyytää apua myös ulkopuoliselta taholta.
  • Seuratoimijoiden kouluttautuminen. Tarjoamme laajan ja kattavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksen verkkokoulutusalustallamme TULkouluttaa.fi. Koulutuksen voi suorittaa omassa tahdissa ja keskittyen erityisesti niihin teemoihin, joihin halutaan panostaa oman seuran toiminnassa.
  • Olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen. Onko teidän seurassa perehdytty esimerkiksi Väestöliiton ja urheiluyhteisön Et ole yksin -palveluun? Et ole yksin -materiaalipankista löytyy esimerkiksi urheiluseuroille räätälöity tarkistuslista epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn.
  • Tietoisuuden lisääminen. Jotta liikunta- ja urheilutoiminta on kaikille avointa, mukavaa ja turvallista, tulee tietoisuutta esimerkiksi yhteisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista lisätä. Kannustamme nostamaan myös vaikeat asiat keskusteluun ja purkamaan yhdessä liikuntakulttuurin ongelmakohtia.

Työskentelemme aktiivisesti kohti yhdenvertaisempaa liikunnan ja urheilun maailmaa. Visiomme mukaisesti haluamme olla liikuntakulttuurin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä. Tavoitteenamme on, että yhteiskunnassamme liikunta olisi kaikille mahdollista henkilön iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, varallisuudesta tai etnisestä taustasta riippumatta hyvässä seurassa.

Voit tutustua vastuullisuustyöhömme tarkemmin täällä.